Om Fylkesbiblioteket

Agder Fylkesbibliotek ivaretar regionale bibliotekoppgaver og bibliotekutvikling og er bibliotekfaglig rådgiver for folkebibliotekene og bibliotek i de videregående skolene i fylket. Vi koordinerer regionale fellestjenester for bibliotekene og arrangerer kurs og seminarer for bibliotekansatte.

Det skal være enkelt å ta kontakt med oss for å få råd, veiledning og en samtalepartner om bibliotekfaglige spørsmål, enten det er på telefon, e-post eller fysiske møter og besøk.

Alle bibliotek i Agder har en fast kontaktperson som kjenner og følger opp dette biblioteket spesielt. Ta gjerne direkte kontakt med kontaktperson for din kommune eller med den som har spesialansvar for et bestemt fagområde, eller kontakt seksjonsleder.

Ansatte på Agder fylkesbibliotek:

Nina Stenbro
Seksjonsleder

Særlige ansvarsområder: Plan og strategi, Tilskudd, Rådgivning, Biblioteksamarbeid.
Kontaktperson for: Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli

Mobil: 957 89 289, E-post: Nina.Stenbro@agderfk.no

Leon Bang-Hetlevik
Rådgiver

Særlige ansvarsområder: Digitale tjenester og tilbud, Statistikk, Rådgivning
Kontaktperson for: Flekkefjord, Kristiansand, Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal, Åseral

Mobil: 918 84 661, E-post: Leon.Bang-Hetlevik@agderfk.no

Åse Haugland
Rådgiver

Særlige ansvarsområder: Bibliotektransport, VGS, Rådgivning
Kontaktperson for: Birkenes, Hægebostad og Eiken, Lillesand, Vennesla

Mobil: 468 53 976, E-post: Ase.Haugland@agderfk.no

Gunn Brenden Larsen
Rådgiver

Særlige ansvarsområder: Kulturfond, Leseombud/Leser søker bok, Sommerles, Rådgivning.
Kontaktperson for: Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Iveland, Lindesnes, Valle

Mobil:  411 00 007, E-post: Gunn.Brenden.Larsen@agderfk.no 

Julie Elisabeth Agre Stene
Rådgiver

Særlige ansvarsområder: Bookbites, VGS, Rådgivning
Kontaktperson for: Arendal, Froland, Grimstad

Mobil: 991 50 573, E-post: Julie.Elisabeth.Agre.Stene@agderfk.no

   ​