Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet Aust-Agder 2018-2021

Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet – lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder 2018-2021 (kallenavnet "Aktive austegder II") ble vedtatt av Aust-Agder fylkesting i 2018 som et regionalpolitisk styringsdokument for Aust-Agder fylkeskommunes arbeid med idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturarenaer. 

Visjonen for planen er: «Alle austegder er fysisk aktive hver dag»

Planen handler om at flest mulig har gode levekår, god helse og høy livskvalitet.

Planen gjelder kun for tidligere Aust-Agder. Det finnes en tilsvarende plan for tidligere Vest-Agder som du kan lese mer om her:

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014 - 2020 (Vest-Agder)

En ny regional plan for fysisk aktive liv som vil gjelde for hele Agder er under utarbeidelse. Den kommer til å erstatte denne planen. Mer info finner du på denne nettsiden:

Regional plan for fysisk aktive liv i Agder 2024-2034