Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 (Vest-Agder)

Planen ble vedtatt av Vest-Agder fylkesting i 2014. Den har følgende visjon: "I Vest-Agder skal det skapes begeistring og engasjement for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet."

Dette er hovedmålene for planen:

  • Vest-Agder skal sammen med Aust-Agder være en ledende folkehelseregion som satser på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
  • Befolkningens aktivitetsnivå og deltakelse i idrett, friluftsliv og fysisk aktiviteter skal økes.
  • Alle skal kunne drive med idrett-, friluftsliv- og fysiske aktivitet i sin hverdag der de bor.

 

 

Planen gjelder kun for tidligere Vest-Agder. Det finnes en tilsvarende plan for tidligere Aust-Agder som du kan lese mer om her:

“Aktive austegder II” - Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet – lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder 2018-2021.

Det er startet opp arbeidet med en ny regional plan for fysisk aktive liv som vil gjelde for hele Agder og som kommer til å erstatte denne planen. Mer info finner du på denne nettsiden:

Regional plan for fysisk aktive liv i Agder 2024-2034