Tilskudd til by- og stedsutvikling

På denne siden finner du informasjon om mulige tilskuddsordninger for stedsutvikling. 

Dette er ei regional støtteordning som hadde frist 15. januar 2022 og som er finansiert med midlar frå Miljødirektoratet og frå Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Vestland fylkeskommunar.

Agder fylkeskommune sendte 2. desember 2021 brev til kommunene i Agder for å invitere til å søke om midler til stedsutvikling. Det ble satt av totalt 1 mill. kroner til prosjekter i 2022. Søknadsfristen var 28. januar 2021. 

Til toppen