Tilskudd til by- og stedsutvikling

På denne siden finner du informasjon om mulige tilskuddsordninger for stedsutvikling. Det er for tiden ingen aktive tilskuddsordninger for stedsutvikling.

De siste årene har det vært mulig å søke om midler til by- og stedsutvikling. Siste runde hadde frist januar 2021. Det er planlagt en ny runde med midler til by- og stedsutvikling for 2022. Dette vil i så fall bli publisert her mot slutten av 2021. Ta om ønskelig kontakt med Diderik Cappelen for å høre mer om planlagte utlysninger (se kontaktinfo nederst på denne siden). 

Agder fylkeskommune inviterte i desember 2020 kommunene i Agder til å søke om midler til by- og stedsutvikling. Fylkeskommunen satt av av totalt 1 mill. kroner til prosjekter i 2021. Søknadsfristen var 29. januar 2021. 

Til toppen