Kommuner kan søke støtte til bærekraftig distriktsutvikling

Fylkesutvalget vedtok den 21.9.2021 å lyse ut 1,4 millioner kroner til støtte for kommuner som ønsker å jobbe med bærekraftig distriktsutvikling og følge det nasjonale Gnist-programmet i 2021/2022. 

Formålet med støtten er å bidra til steds- og næringsutvikling og innovasjon i offentlig tjenesteyting gjennom offentlig-privat samarbeid og innbyggerinvolvering. Det er også et mål å få minst én kommune fra Agder kvalifisert til innovasjonsdelen av Gnist-programmet i neste runde. 

Gå til søknadsskjema

Gnist — innovasjonsprogram for steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn

Følgende kommuner kan søke om inntil 200 000 kr. i støtte hver:

  • Sirdal
  • Kvinesdal
  • Bykle
  • Hægebostad
  • Valle
  • Iveland
  • Gjerstad
  • Vegårshei
  • Åmli
  • Åseral

Det stilles krav om at kommunene bidrar med egeninnsats (eget arbeid eller kontantinnsats) på 20% av det totale budsjettet og forplikter seg til å delta i kompetansedelen av det nasjonale Gnist-programmet. Søknadsfristen er 01.12.2021.

Det må komme tydelig frem av søknaden hva som gjør at kommunen har lyst til å utforske, teste og ta i bruk nye samarbeidsmodeller for innovasjon og bærekraftig distriktsutvikling. Det vil være en fordel om kommunene søker om tilskudd til å løse reelle og konkrete utfordringer for å styrke kommunens arbeid med steds- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen vil legge til rette for erfaringsdeling og nettverksbygging mellom kommunene i gjennomføringen av aktuelle tiltak, og bistå faglig i arbeidet ved behov.

Agder fylkeskommune inviterte i desember 2020 kommunene i Agder til å søke om midler til by- og stedsutvikling. Fylkeskommunen satt av av totalt 1 mill. kroner til prosjekter i 2021. Søknadsfristen var 29. januar 2021. 

På denne siden finner du informasjon om mulige tilskuddsordninger for stedsutvikling. Det er for tiden ingen aktive tilskuddsordninger for stedsutvikling.

Til toppen