Tilskot til by- og stadsutvikling

På denne sida finn du informasjon om moglege tilskotsordningar for stadsutvikling.

Kommuner med en reell utfordring knyttet til steds- og næringsutvikling, og som er ute etter kompetanse og metoder for å få til nyskapende og bærekraftige løsninger, kan søke om å bli med i en ny runde av DOGA sitt Gnist-program, som lanseres den 1. februar 2023.

Agder fylkeskommune har satt av totalt 1 mill. kroner til prosjekter innen stedsutvikling i 2023. Det er kommunene i Agder som kan søke. Søknadsfristen er 27. januar 2023. 

Til toppen