Tilskudd til by- og stedsutvikling

På denne siden finner du informasjon om mulige tilskuddsordninger for stedsutvikling. 

Agder fylkeskommune sendte 2. desember 2021 brev til kommunene i Agder for å invitere til å søke om midler til stedsutvikling. Det ble satt av totalt 1 mill. kroner til prosjekter i 2022. Søknadsfristen var 28. januar 2021. 

Til toppen