Stedsutvikling

For fylkeskommunen er stedsutvikling et sentralt tema, som vi jobber med løpende i planbehandling - kommuneplaner og reguleringsplaner for byer og tettsteder - samt ved gjennomføring av mulighetsstudier, visualiseringer, arkitektkonkurranser m.m.

Fylkeskommunen har f. eks. utarbeidet en egen arkitekturguide for Vest-Agder som viser et tverrsnitt av ny og eldre arkitektur.

Fylkeskommunen har også bidratt faglig og økonomisk til gjennomføring av arkitektkonkurranser for viktige offentlige byggverk i ulike kommuner. 

I tillegg har fylkeskommunen selv arrangert arkitektkonkurranse for oppføring av flere fylkeskommunale byggverk.

Du kan finne mye relevant informasjon om stedsutvikling på regjeringens nettsider. Der finnes det også veiledning for geografisk analyse og visualisering i stedsutvikling:

Regjeringens nettsider om by- og stedsutvikling