Trafikkmeldinger vegprosjekter

Oppdatert trafikkinformasjon for hele landet finner du alltid på 175.no.

Fv. 456 Stokkeland bru stengt 1. mars - mai/juni 2021

Klikk for stort bilde

På grunn av vedlikehold og skifting av rekkverk blir Stokkeland bru stengt i perioden 1. mars - mai/juni 2021.
Omkjøring er skiltet via Åros. Lysregulert på deler av strekningen på grunn av smal veg.
Buss 41 og 42 samt skolebuss 2171 kjører over Gamle Årosvei – Nye Årosvei – Hølleveien i anleggsperioden, begge veier.

Fv 469 og 4128 Fergeleier Hidra og Andabeløy

Klikk for stort bilde

Bygging etter påske 2021

Det er forventet en oppstart på prosjektet like etter påske med en ferdigstillelse til høsten 2021.

Under byggingen vil det ikke være nødvendig å stenge ferjekaia på Launes på kvelds- og nattestid. Vi vil ha et tett samarbeid med Norled og Agder kollektivtrafikk for å kunne gjøre de beste valgene med tanke på trafikkavviklingen.

Fergeleiene på Abelnes og Kvellandstrand: Kan stenges for ferjetrafikk i anleggsperioden som omfatter pelearbeid, men kaiene kan ikke stenges samtidig. Ferjetrafikken fra fastlandet samles da på den ene kaien i disse periodene. Entreprenøren skal imidlertid tilstrebe å utføre arbeidene på en slik måte at stenging unngås. Driftsopplegget må planlegges i tett samarbeid med byggherre og ferjeselskapet Norled.

Fergeleiet på Launes: Mellom kl. 05.00 og 20.00 må arbeidet utføres uten hinder for ferjetrafikken, da Hidrafergen benyttes. Pælearbeider vil foregå mellom 20.00 og 05.00 og i dette tidsrommet vil ferjeselskapet benytte Hidrasund-fergen som er kortere.

Det skal ikke utføres arbeid på fergeleiet på Andabeløy i denne omgang.

Helgene 12.-17. mai, og 21.-24. mai er utfartshelger med mye trafikk. Fergetrafikken skal gå som normalt disse helgene.

Les mer om prosjektet her.

Til toppen