Trafikkmeldinger vegprosjekter

Oppdatert trafikkinformasjon for hele landet finner du alltid på 175.no.

Fv. 420 Dovre rundkjøring i Lillesand

Kart som viser den nye rundkjøringen som skal bygges på fv. 420 i Lillesand. - Klikk for stort bildeKart som viser den nye rundkjøringen som skal bygges på fv. 420 i Lillesand.

Agder fylkeskommune skal bygge ny rundkjøring i Lillesand på fv.420 som knyttes til Fagertunveien. Det skal også bygges gang- og sykkelveg langs fylkesveien samt nytt fortau langs Fagertunveien.

I tillegg skal det gjøres diverse andre arbeider:

  • Det skal legges nye spillvann/overvann og vannledninger.
  • Området får ny belysning. Det skal i tillegg legges kabeltraseer for kabeletater.
  • Det skal også flyttes en trafo til Glitre Energi Nett.
  • Sørvest for ny rundkjøring skal deler av eksisterende støyskjerm rives og erstattes med ny støyskjerm. Nordøst for rundkjøring skal det etableres en støyvoll.

I Forbindelse med veg og grøftearbeider vil det også pågå sprengningsarbeider.

Anleggsperiode: Juni 2023 – mai/juni 2024.
Byggherre: Agder Fylkeskommune.

Hovedentreprenør: Heldal Entreprenør AS.

Fv. 4226 Møll bru i Lindesnes

Fv. 4226 Møll bru skal forsterkes og vedlikeholdes. Arbeidet starter mandag 12. juni.

Det vil være redusert fremkommelighet med ett kjørefelt på 3,5 m og begrensinger på vekt (7,5 tonn på brua) i perioden. Brua vil også være helt stengt for biler i enkelte perioder (72 timer).

Dette gjelder for perioden mellom 12. juni og 31. oktober 2023.

Fv. 457 Flekkerøytunnelen | tunneloppgradering

Mer informasjon ligger på denne siden

Fv. 42 Blakstadheia-Blakstad bru

Onsdag 31. januar kl. 14 åpnet fv. 42 Blakstadkleiva for trafikk etter lang tids stengning og omkjøring. Den nye gang- og sykkelvegen åpner senere i år.

Les mer her

Ny veg til Arendal havn, Eydehavn

Det skal etableres ny fylkesvei fra Fv. 410 ved Råna kanalen til Arendal havn. Hensikten er å flytte trafikken bort fra tettbebyggelsen i Eydehavn.

Les mer om ny veg til Arendal havn her.