Trafikkmeldinger vegprosjekter

Oppdatert trafikkinformasjon for hele landet finner du alltid på 175.no.

Fv. 465 Lerviktunnelen stenges i seks uker

Fv. 465 Lerviktunnelen i Kvinesdal blir stengt for all trafikk 27. september til 8. november 2022. Omkjøring blir skiltet via fv. 461 over Kvinesheia.

Les mer.

Ny veg til Arendal havn, Eydehavn

Det skal etableres ny fylkesvei fra Fv. 410 ved Råna kanalen til Arendal havn. Hensikten er å flytte trafikken bort fra tettbebyggelsen i Eydehavn.

Les mer om ny veg til Arendal havn her.

Oppstart bygging av nytt fortau langs fv. 3716 Engenes – Åmfoss bru

Agder fylkeskommune starter arbeidene med bygging av nytt fortau langs fv. 3716 fra krysset ved Engenes til Åmfoss bru i Åmli kommune.

Les mer om fv. 3716 Engenes - Åmfoss bru.

Fv. 457 Flekkerøytunnelen | tunneloppgradering

Mer informasjon ligger på denne siden

Fv 469 Fergekaier Hidrasambandet FlekkefjordFergekaier Hidrasambandet Flekkefjord. Illustrasjon. - Klikk for stort bilde 

Høsten 2022 vil det bli arbeid på fergeleiet på Launes på Hidra. Dette arbeidet skulle egentlig vært utfør i mai, men blir utsatt for å være sikker på at vi får til en god trafikkavvikling. Mer informasjon om gjennomføringen blir kunngjort senere.

Til toppen