Trafikkmeldinger vegprosjekter

Oppdatert trafikkinformasjon for hele landet finner du alltid på 175.no.

Fv. 42 Blakstadheia-Blakstad bru

Onsdag 31. januar kl. 14 åpnet fv. 42 Blakstadkleiva for trafikk etter lang tids stengning og omkjøring. Den nye gang- og sykkelvegen åpner senere i år.

Les mer her

Ny veg til Arendal havn, Eydehavn

Det skal etableres ny fylkesvei fra Fv. 410 ved Råna kanalen til Arendal havn. Hensikten er å flytte trafikken bort fra tettbebyggelsen i Eydehavn.

Les mer om ny veg til Arendal havn her.

Oppstart bygging av nytt fortau langs fv. 3716 Engenes – Åmfoss bru

Agder fylkeskommune starter arbeidene med bygging av nytt fortau langs fv. 3716 fra krysset ved Engenes til Åmfoss bru i Åmli kommune.

Les mer om fv. 3716 Engenes - Åmfoss bru.

Fv. 457 Flekkerøytunnelen | tunneloppgradering

Mer informasjon ligger på denne siden

Fv 469 Fergekaier Hidrasambandet Flekkefjord

Fergekaier Hidrasambandet Flekkefjord. Illustrasjon. - Klikk for stort bilde

 

Høsten 2022 vil det bli arbeid på fergeleiet på Launes på Hidra. Dette arbeidet skulle egentlig vært utfør i mai, men blir utsatt for å være sikker på at vi får til en god trafikkavvikling. Mer informasjon om gjennomføringen blir kunngjort senere.

Til toppen