Trafikkmeldinger vegprosjekter

Oppdatert trafikkinformasjon for hele landet finner du alltid på 175.no.

Fv. 465 Risnes bru i Kvinesdal

Risnes bru i Kvinesdal. Illustrasjon. - Klikk for stort bilde Risnes bru på Fv. 465 i Kvinesdal blir stengt fra og med uke18 til og med uke 29 på grunn av vedlikehold. Det vil ikke være mulig å passere brua i perioden.

Omkjøring vil bli skiltet via FV4198.

Fv 469 Fergekaier Hidrasambandet FlekkefjordFergekaier Hidrasambandet Flekkefjord. Illustrasjon. - Klikk for stort bilde 

Høsten 2022 vil det bli arbeid på fergeleiet på Launes på Hidra. Dette arbeidet skulle egentlig vært utfør i mai, men blir utsatt for å være sikker på at vi får til en god trafikkavvikling. Mer informasjon om gjennomføringen blir kunngjort senere.

Fv. 457 Flekkerøytunnelen | tunneloppgradering

Mer informasjon ligger på denne siden

Fv. 42 Strømsbusletta, gang- og sykkelveg

Strømsbusletta i Arendal. Foto. - Klikk for stort bildeDet bygges ny gang- og sykkeveg på fv 42 i Strømsbudalen i Arendal. Agder fylkeskommune  Fv. 42 Strømsbusletta vil bli lagt om grunnet bygging av ny gang- og sykkelvegløsning fra rundkjøringen ved Gåsåsen til rundkjøringen ved Blødekjærtunellen. Omlegging vil bli skiltet.

Arbeidet starter i uke 10 og vil pågå frem til juni. Vi oppfordrer alle trafikanter til å vise hensyn.

Ved spørsmål kontakt: 

Byggeleder Steinar Knutsen, telefon 952 00 950 
Kontrollingeniør Caroline Boye, telefon 954 25 505 

Tegning over Strømsbusletta. Illustrasjon - Klikk for stort bildeTegningen viser strekningen i Strømsbudalen som får ny gang- og sykkelveg.   

Prosjektside for fv. 42 Strømsbusletta GS-veg

Fv. 42 Blakstadheia – Blakstad bru, gang- og sykkelveg:
Utvidet stengning av fylkesveg 42

Grunnet forsinkelser i arbeidet med å sprenge ned skjæringen, blir fv. 42 Blakstadkleiva stengt for trafikk til etter påske. Omkjøringsvei er skiltet.

Blakstadheia. Foto. - Klikk for stort bildeOversikt over anleggsområdet fv. 42 Blakstadheia-Blakstad bru. Jone Strømsvåg   Arbeidet med å flytte dagens bergskjæring lenger inn i terrenget for å gi plass til ny GS-veg har dessverre tatt lenger tid enn forventet. Dette skyldes hovedsakelig forhold knyttet til håndtering av risiko for nedfall av stein og utglidning av berg.

Forsterket vintervedlikehold

Det er forsterket vintervedlikehold på omkjøringsvegen fv. 407 og 408 via Rygene. Øvrig veger i området blir også ekstra overvåket. Gang og sykkelveg fra Blakstadheia blir opprettholdt for de myke trafikantene.

Vegen vil bli åpnet for trafikk så fort det er mulig med hensyn på sikkerheten. Dette blir først mulig når sikring av fjellskjæring er på plass. Sikringsarbeidene pågår fortløpende sammen med sprengningsarbeidene.

Skolebuss og rutebusser vil gå som varslet inntil vegen åpnes for trafikk igjen. Oppdater informasjon om busstilbudet oppdateres fortløpende på akt.no

Endrede rutetider

Busslinje 125 og 175 betjener ikke holdeplassene f.o.m. Libru t.o.m. Blakstadheia. Det opprettes midlertidige holdeplasser for Blakstadheiaområdet ved rundkjøringen på Blakstad. Forsinkelser på 5 - 10 minutter må påregnes.

Skolebuss og rutebusser vil i stengningsperioden få noe endrede rutetider og oppdatert informasjon om busstilbudet oppdateres på akt.no.

Det er skiltet omkjøring for trafikk via fv. 407 og fv. 408 via Rykene.

For myke trafikanter vil gang- og sykkelvei bli tydelig skiltet fra Blakstadheia til Blakstad bru.

Prosjektside for fv. 42 Blakstadheia - Blakstad bru, gang- og sykkelveg

Til toppen