Guide til fleksibel utdanning for næringslivet

Ønsker du å legge til rette for at dine medarbeidere kan ta utdanning? 

Vi har samlet fleksible tilbud på videregående nivå (fagbrev), høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole), høyere utdanning og bransjeutdanninger. Felles for disse er at de er fleksible og kan tas på jobb eller ved siden av jobb.

Aktuelle tilskuddsordninger finnes nederst på siden.

Vi hjelper deg i gang!

Er du usikker på hvilke muligheter som finnes og hvordan utdanningen kan gjennomføres? Ta kontakt med en av våre regionale partnere så hjelper de deg med å finne frem i jungelen!

Videregående opplæring og fagopplæring for voksne

Høyrere yrkesfaglig utdanning - fagskole

Bransjeutdanninger

Dette er skreddersydde fleksible utdanninger på alle utdanningsnivå - laget av og for arbeidslivet. Tilbudene er gratis og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier. Kursene tilbys og til permitterte eller arbeidsledige.

Oversikt over virkemidler for næringslivet til gjennomføring av etter- og videreutdanning

Informasjonen på denne siden er knyttet til pilotprosjektet Kompetansepilot Agder (2021-2023) med målsetting å legge til rette for mobilisering til kompetanseutvikling hos distriktsnæringslivet.