Aktuelt

Millionstøtte frå EUs Erasmus+-program til vidaregåande skular og opplæringskontor i Agder

Midla skal brukast til å sende lærlingar, elevar og tilsette ut i Europa for å arbeide i bedrift, få opplæring, kurs, delta på jobbskygging eller hospitering.

Skal rassikre langs Sirdalsvannet

Sirdal kommune og Agder fylkeskommune har inngått en intensjonsavtale om utbedring og rassikring av fylkesveg 42 langs Sirdalsvannet.

HL Bygg skal bygge dagsturhyttene

HL Bygg - Norgeshus fra Grimstad har fått oppdraget med å bygge inntil 25 dagsturhytter de neste to årene. – Vi er veldig fornøyde med at vi fikk dette oppdraget. Vi gleder oss til å komme i gang, sier daglig leder, Johan Fredrik Lehland. 

Lærlinger i kommunene – Agder best i landet

Agder er det fylket i landet som har flest lærekontrakter i kommunal sektor. Det viser nylig publisert tall fra utdanningsdirektoratet (Udir) og statistisk sentralbyrå (SSB) for 2021.

Årsrapport 2021 fra oppvekstombudet i Agder

Årsrapporten gir et bildet på det arbeidet som oppvekstombudet i Agder gjør. I 2021 hadde de ca. 700 henvendelser, hvorav omtrent halvparten gjaldt enkeltsaker.

930 000 kr. til bærekraftig yrkessjåføropplæring for voksne innvandrere

– Regionen trenger flere sjåfører. Planen er å gjennomføre deler av den praktiske opplæringen i el-buss, et viktig og grønt fremtidig transportmiddel. Fagbrev vil gi denne gruppen innvandrere kvalifikasjoner regionen trenger og samtidig øke sysselsettingen i denne gruppen, forteller Joanna Derdowska, seksjonsleder Karriere Agder i Arendal.

Pandemien har ikke gitt flere ensomme barn

– Det tyder i alle fall tallene på, sier Rosanne Kristiansen spesialrådgiver ved KoRus-Sør. Hun var en av fagfolkene som i dag presenterte de første resultatene av UNGDATA-Agder-undersøkelsen fredag 6. mai.

Besøkte Agder-bedrifter på global energimesse

–Energimessen i Houston viser at Agder er godt posisjonert for å ta del i den industrielle delen av det grønne skiftet, sier fylkesordfører, Arne Thomassen.

Møtte toppsjefene i HMH og NOV i Houston

Toppsjefene i HMH og National Oilwell Varco hadde kun ett ønske i møte med politisk ledelse i Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune i Houston helgen 29.april-1.mai: Flere fly inn og ut av Kristiansand.

Fylkesting i mai - program og saker

Fylkestinget holder sitt møte 3. og 4. mai på Clarion Hotel Ernst. Møte er åpent for både pressen og publikum. Første dag blir det en rekke orienteringer og dialog med medvirkningsorganene, mens dag to er satt av til behandling av saker. Møtet strømmes som vanlig.

Til toppen