Aktuelt

Trafikksikkerhetskonferansen 2020 ble arrangert 13. februar i Kristiansand. 

Gjennomgående tema for dagen var sammen om et felles ansvar.

Trafikksikkerhetskonferansen er et årlig arrangement og et viktig regionalt samlingspunkt for alle som jobber med trafikksikkerhet i fylket vårt. I år var fokuset rettet mot at 2020 markerer slutten på̊ mange krevende omorganiseringer – og viktigheten av å samhandle for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i Agder.

Rapporten viser resultater for hele Agder og sammenlikner også Agder-tallene med liknende undersøkelser i Troms og Finnmark, Sogn og Fjordane og Hordaland i 2018 og 2019.

Tirsdag ble det inngått kontrakter på Agder fylkeskommunes første to samferdselsprosjekt som egen prosjektorganisasjon.

Fylkesutvalget mener at samfunnsnytten ved økt produksjon av fornybar energi ikke veier opp for de økte negative konsekvenser i forhold til synlighet/landskap, skyggekast og fugl, og anbefaler ikke at konsesjonen endres som omsøkt for Skorveheia vindkraftverk.

Videre vedtok fylkesutvalget å sende Regional planstrategi for Agder 2020-2024 på høring. Høringsfristen settes til 16. mars 2020. Fylkesutvalget inviterer ogkommuner, regional stat, organisasjoner og andre samfunnsaktører i Agder til å gi innspill til Regionplan Agder 2030 sitt handlingsprogram for perioden 2020-2023.

Fra januar 2020 blir det endringer i styringsgruppens sammensetninger.

Onsdag 26. februar, arrangeres den årlige kulturkonferansen i Arendal kulturhus. Årets konferanse, som arrangeres for 9. gang, har "Kunsten å bli attraktiv" som tema.

Wenche Fresvik fra Agder fylkeskommune overtar som styreleder for Merkur-programmet, som arbeider for å sikre distriktene tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet. 

Selv om man jobber nærmest daglig med å rykke ut til ulykker, blir man ikke uberørt av det, sier ambulansearbeider Lars Jensen.

Du vil kjenne igjen tjenestene, men design og menyer er nytt.

Med 28 stemmer ble fellesforslaget fra posisjonen ved H, KrF, FrP, V, PP og PDK til økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 vedtatt. 

Til toppen