Aktuelt

Tildelingsbeslutning i konkurransen om nytt fylkeshus i Agder

Kristiansand, 1. juli 2021: Baneheia Park AS har gitt det totalt beste tilbudet på nytt fylkeshus i Agder og er kåret som vinner av konkurransen. Fylkesutvalget skal behandle styringsdokument for nytt fylkeshus med tilhørende investeringsrammer i et ekstraordinært fylkesutvalgsmøte 6. juli.  

Fra ord til handling

Klimapartnere er et regionalt samarbeid for å skape klimanøytrale byer og bedrifter. – Under Arendalsuka skal vi løfte frem gode løsninger for et grønt skifte, forteller Anette K. Severinsen, leder for Klimapartnere Agder.

Et aktivt år for Likestilt arbeidsliv

Prosjektet Likestilt arbeidsliv får nasjonal oppmerksomhet og stadig flere virksomheter forplikter seg til ordningen. 

Smittet elev ved Tangen vgs

En elev ved Tangen videregående skole har testet positivt for korona.

Ønsker Setesdals kulturarv inn på statsbudsjettet

Fylkesordfører Arne Thomassen og prosjektleder Annbjørg Lien ber om at Setesdals immaterielle kulturarv tilegnes en fast post på statsbudsjettet på 1 mill. kroner. Brev til statssekretær Emma Lind i Kulturdepartementet fra fylkesordfører Arne Thomassen, sendt 24. juni 2021:

Historisk kran istandsettes og tilbakeføres

Krana på Silokaia i Kristiansand er et viktig teknisk industrielt kultur- og krigsminne. – Krana var en av fem kraner i området med dypvannskai på Odderøya, forteller Sam Bugge, rådgiver i Agder fylkeskommune.

Kammermusikkfesten i Risør setter Agder på det nasjonale kulturkartet

Risør kammermusikkfest 2021 åpnet tirsdag 22.juni med konsert i Risør kirke. – Festivalen har holdt høy kvalitet over mange år. Det er et imponerende musikalsk arbeid, sa fylkesordfører Arne Thomassen i sin åpningstale.

Fritt skolevalg i Agder – politisk sak høsten 2021

Regjeringen har vedtatt at det skal fastsettes nasjonale regler som innebærer at fylkeskommunene enten må ha fritt skolevalg i hele fylket, eller fritt skolevalg innenfor fastsatte inntaksområder. – Vi vil nå se på hva de nye reglene innebærer for inntaket i Agder fylkeskommune. Det vil bli lagt frem en politisk sak til høsten, sier fylkesdirektør for utdanning Arly Hauge.

Stor entusiasme om samhandling i Agder

Torsdag 17. juni arrangerte Agder fylkeskommune og KS digital kick-off for den nye regionale samhandlingsstrukturen. Engasjerte innledere var alle enige om at samhandling er avgjørende for å nå våre felles mål.

Fylkeskommunen og Agder Kollektivtrafikk i EU-prosjekt for å få kunder tilbake til bussen etter Covid-19

Hva skal til for å gjøre kollektivtransport attraktiv for innbyggerne våre etter Covid-19? Det er målet for prosjektet under Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) som undersøker og å identifisere tiltak som kan bidra til å få busspassasjerer tilbake etter pandemien. Prosjektet vil også undersøke hvordan folks transportbehov forventes å bli når samfunnet begynner å åpne opp igjen. Det er videre et mål å identifisere tema og undersøke interessen blant aktuelle aktører for å utvikle et hovedprosjekt.

Til toppen