Aktuelt

Fylkeskommunen har mottatt stevning

Kristiansand, 18.02.21: Agder fylkeskommune har mottatt stevning fra Wizz Air med krav om fastsettelsesdom for at administrasjonsutvalgets vedtak utgjør en rettstridig boikott. 

Elever og ansatte i karantene ved Sam Eyde vgs

18. februar: - I ettermiddag fikk Sam Eyde videregående skole i Arendal, melding om at en elev har testet positiv for Covid-19. Til sammen 35 elever og 3 ansatt er nå i karantene, sier Liv Bjørnson, studierektor ved Sam Eyde vgs.

Elever og ansatte i karantene ved KKG

- Totalt 67 elever og 8 ansatte må gå i karantene ved Kristiansand katedralskole Gimle (KKG). Det var i ettermiddag at koronasenteret i Kristiansand kommune kontaktet oss om at to elever ved KKG har testet positivt for Covid-19. Nå har skolen sendt ut beskjed til alle om å gå i karantene, opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Elever og ansatte i karantene ved Kvadraturen vgs

17. februar : - 16 elever og 5 ansatte har gått i karantene etter at en VG1 elev ved Kvadraturen videregående skole har testet positivt for Covid-19. Alle elever og ansatte som har hatt klasseromsundervisning med denne eleven, fikk beskjed i går kveld via sms, med beskjed om å gå umiddelbart i karantene, forteller Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning. 

Solblom blir fylkesblomst og andre vedtak fra fylkestinget

Solblom (Arnica montana) ble i fylkestinget tirsdag, 16. februar valg som fylkesblomst. Blant de nesten 40 entusiastiske forslagene som er kommet inn fra folk både med og uten fagkompetanse i Agder, valgte fylkestinget solblom. Denne var en av fem blomster som ble foreslått fordi den er viltvoksende enkeltplante som er utbredt i store deler av fylket.  

Fylkesting 16. februar - program og saker

16. februar er det møte i fylkestinget. De skal blant annet vedta valg av fylkesblomst hvor innstilling er på Solblom (Arnica montana). De skal vedta fordeling av økningen i rammetilskudd for 2021 på drøye 15 mill kr. fra statsbudsjettet.  De skal behandler sak om kjøp av tomt til bussanlegg i Mandal, nærmere bestemt 14700 m2 på Doneheia. Kjøp av tomt, opparbeiding, trafo og nødvendig infrastruktur er kostnadsberegnet til 25 mill. kroner. I tillegg er det et par orienteringer og hele seks spørsmål (interpellasjoner) fra fylkestingsmedlemmer. Se full liste lenger nede.

Elev på Kvadraturen vgs har fått påvist Korona  

6. februar: - Fredag kveld fikk vi beskjed om at en elev ved Kvadraturen videregående skole i Kristiansand, har testet positivt for Covid-19. Alle elever og ansatte som har hatt klasseromsundervisning med denne eleven, har i går kveld fått en sms med beskjed om å gå umiddelbart i karantene, forteller Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning. 

Vil bygge 25 dagsturhytter innen 2025

Agder fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-bank inviterer alle kommunene i Agder til et spleiselag for å sette opp 25 dagsturhytter i fylket – én i hver kommune.

God arena for regional dialog under pandemien

– Etter initiativ fra fylkesordfører Arne Thomassen har KS-invitert alle kommunene på Agder og fylkeskommunen til en felles møteserie  der utveksling av kunnskap og informasjon er hovedhensikten. Særlig informasjon knyttet til pandemiens utvikling på Agder, kollektivtrafikk og videregående opplæring har preget de første to møtene vi har hatt, sier Gro Bråten, KS-leder på Agder og opposisjonsleder i fylkestinget på Agder.

Vedtak i fylkesutvalget 2. februar

Fylkestinget vedtok å kjøpe tomt til bussanlegg, i Mandal, nærmere bestemt 14700 m2 på Doneheia. Kjøp av tomt, opparbeiding, trafo og nødvendig infrastruktur er kostnadsberegnet til 25 mill. kroner. I tillegg bevilget fylkesutvalget 300 000 kr. til Kirkens SOS i Agder og 200 000 kr. til T5 senteret i Arendal. Fylkesutvalget har i dag også vedtatt å foreslå Solblom (Arnica montana) som fylkesblomst, endelig avgjørelse gjøres av fylkestinget 20. april. Solblom er en svært vakker, stor gul og prestekrageliknende blomst i kurvblomstfamilien som er avhengig av tradisjonell slåttemark. Det er en sårbar art på rødlisten som kommer tilbake ved gjenåpning av gammelt kulturlandskap. Den fins nå spredt over det meste av Agder

Til toppen