Aktuelt

Fv. 42 Blakstadkleiva åpnet for trafikk

Tirsdag 31. januar åpnet fv. 42 Blakstadkleiva for trafikk etter lang tids stengning og omkjøring. Den nye gang- og sykkelvegen åpner senere i år.

Aktivt nettverk for hydrogen i Agder

Agder fylkeskommune har sammen med flere andre aktører stått i spissen for å etablere et hydrogennettverk. Nå skal det blant annet etableres en hydrogenfabrikk i Kristiansand.

70 kvinner tok plass for å sikra at kvinnestemma blir høyrd

Kvinnekonferansen Ta plass vart torsdag 12.januar arrangert på Tvedestrand vidaregåande skule.  

Kulturskulelærar i folkemusikk 

Dessverre er søknadsfrist gått ut: Ei unik moglegheit i Setesdal som kulturskulelærar i folkemusikk er no oppretta.  Ei 100 % stilling (kan eventuelt delast på to personar med 50 % kvar). Frist for å søke er 2. februar. 

Nå kan du få gratis klima- og energirådgiving

Er du lei av høge energiprisar? Lurar du på kva slags type tiltak du kan gjera for å redusera energiforbruket i bustaden din?  

Fv. 42 Blakstadheia - Blakstad bru åpnes for trafikk 31. januar

Agder fylkeskommune planlegger å åpne for trafikk på fv. 42 Blakstadkleiva den 31. januar 2023.

Ny pilot for samlokalisering på tvers av forvaltningsnivå

Prosjektet Statens hus skal utvida og forsterka det regionale samarbeidet i Lister og på Agder, ved mellom anna å tilby kontorplassar i eit kontorfellesskap i Postgården i Lyngdal.  

Felles politisk uttalelse fra Agder om tildelingskriterier for havvind 

Agder stiller krav til at havvindparkene skal driftes fra Norge, at virksomheten gir positive lokale ringvirkninger og skjer på en bærekraftig måte.   

Vil gi unge mulighet til å få arbeidserfaring

– Det er viktig at vi som arbeidsgiver med vårt samfunnsoppdrag, tar innover oss betydningen av å tilby unge arbeidserfaring. Betydningen av å få sin første betalte jobb og mestringen det kan gi, er uansett stor på det individuelle plan – men i et større perspektiv handler dette om å øke vår sosiale bærekraft i Agder. Det forteller Knut Lindland. Til vanlig er han fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling i Agder fylkeskommunen.

Agder-aktører med i EU-prosjekt om utvikling av Jyllandskorridoren

Agder fylkeskommune er norsk prosjekteier for et prosjekt om utvikling av effektiv og miljøvennlig transport i Jyllandskorridoren. Prosjektet ble bevilget støtte fra EUs Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak i desember. Prosjektet startet opp 1.januar og løper ut 2025. Det totale budsjettet er på 2,4 millioner Euro – hvorav ca. 10,2 millioner kroner for de norske partnerne.

Til toppen