Aktuelt

Alle med rett til skoleplass har fått tilbud

Alle de 12 216 søkerne med rett til skoleplass i Agder har fått tilbud om skoleplass etter første inntak.

Portefølje belønningsavtalen for Kristiansandsregionen 2020-2023 vedtatt

Areal- og Transportplanutvalget for Kristiansandsregionen har vedtatt portefølje for belønningsavtalen 2020-2023. Den totale porteføljen er på 360 millioner.

Blomstrende vegkanter på Tromøy

På Tromøy, langs fylkesvei 3566 fra Færvik-krysset mot Sandum står veikantene i disse dager i full flor. Det er hvitt, gult, lilla, blått og rødt side om side. Noen steder står prestekragene så tett at det nesten ser ut som et dryss av nysnø i veiens sideareal.

Åpning av Skibmannsheia dagsturhytte på lørdag

Lørdag 27. juni kl. 12 åpner Skibmannsheia dagsturhytte og kystmeldestasjon. Stedet består av en tidligere forsvarshytte som nå er tilrettelagt for dagsturisme

Fylkesutvalgets vedtak 23. juni 2020

Fylkesutvalget mener at Returkraft i Kristiansand vil være et naturlig utgangspunkt for en regional satsing på karbonfangst og CO2-infrastruktur. En statlig finansiering av CO2-infrastruktur og anlegg for karbonfangst må derfor ha en innretning som sikrer regionen tilgang på statlig støtte på lik linje med prosjekter andre steder. Uttalelsen ble vedtatt i saken om karbonfangst og Agders klimamål.

100 % sikker sykkelparkering

Fredag 19. juni ble de 10 smarte sykkelskapene ved Slottet gjenåpnet av ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand.

Bedre sikkerhet for gående og syklende på Tromøy

Fredag var det snorklipp og åpning av 950 meter ny gang- og sykkelveg som binder sammen sykkelvegnettet på Tromøy.

Knut Lindland ny fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling

Kristiansand, 9. juni 2020: Knut Lindland er fra 7. juli tilsatt som ny fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling i Agder fylkeskommune. – Knut har en stor gjennomføringskraft og bred kompetanse i grensesnittet strategi, organisasjonsutvikling, prosjektledelse og digitalisering, sier fylkesrådmann Tine Sundtoft.

Tester ut grunnmasser på fylkesveger i Finsland

Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder samarbeider med flere produsenter om testing av diverse produkter som underlag på fylkesvegene våre. Vi har laget to testveger i Finsland hvor vi skal teste ut produktene.

Fylkesutvalgets vedtak 2. juni 2020

Fylkesutvalget sier i en høringsuttalelse at områdeplan for His Allé i Arendal følger opp intensjonene i Regional areal- og transportplan for arendalsregionen. Videre er det fylkesutvalgets innstilling at fylkestinget godkjenner forprosjekt for Nytt skolesenter på Tangvall. Det er også fylkesutvalgets innstilling at Agder fylkeskommune er positiv til at Arendal lufthavn på sikt kan bli et internasjonalt senter for nye og fremtidsrettede transportløsninger.

Til toppen