Aktuelt

Bygging av ny fagskole og tannklinikk i rute

Fagskolen i Agder og Grimstad tannklinikk bygges i Tønnevoldskogen i nærheten av teknologiparken og universitetet. Byggene står ferdig i 2022.

Kranselag – en viktig milepæl for nytt skoleanlegg i Søgne

Skryt, takk og feiring, stod på programmet da det nylig ble avholdt kranselag på Tangvall, hvor Søgne skole- og idrettssenter bygges.

En viktig anerkjennelse

– Denne kvelden er en påminnelse om at vi har mange talentfulle kunstnere og idrettsutøvere på Agder! Vi får mange tilbakemeldinger på at våre priser og stipend betyr mer enn selve tilskuddet og rosende ord. Det er først og fremst en anerkjennelse av hardt arbeid og at vi verdsetter profesjonelle kunstnere og idretts-talenter. Det sa fylkesordfører Arne Thomassen under den formelle utdelingen av en rekke priser og stipend til kunstnere og idrettsutøvere i vår landsdel.  

Slik foreslås det å bruke 5,6 milliarder kroner i Agder

Agder fylkeskommune la tirsdag 16.november fram forslag til budsjett for 2022, klimabudsjett og økonomiplan for 2022-2025. – Hensikten med budsjettforslaget er tiltak som øker levekårene og senker klimautslippene i Agder, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft.

Tilbudsstruktur for videregående skoler i Agder 2022/2023

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse har i sitt møte 16.november vedtatt tilbudsstruktur for videregående skoler i Agder. Tilbudsstrukturen er de fag som skal tilbyd ved den enkelte skole.

Fylkeskulturprisen for 2021 går til drivkreftene bak SPOR

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet har i sitt møte i dag, 17. november vedtatt å tildele fylkeskulturprisen for 2021 til Mette Midling-Jensen og Elisabeth Lindland for arbeidet med SPOR-forestillingene.

«Opp og frem med bedre samarbeid»

-Spennende innhold og godt fremmøte, slik oppsummerte fylkesordfører Arne Thomassen årets Setesdalskonferansen, som hadde samarbeid som hovedtema.  Konferansen arrangeres årlig av Setesdal interkommunale politiske råd. 

Kristiansand vant kulturpris for innovativt ungdomsarbeid

- Det er andre år på rad at en Agder-kommune får prisen. I fjor gikk den til UKM i Valle og Bykle. Så det jobbes bra med UKM i vår region, det forklarer Tonje Eikrem Jacobsen, rådgiver i Agder fylkeskommune og fylkeskontakt for UKM Agder. 

Gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret

– Jeg er godt fornøyd med endringen som gjøres med fraværsgrensen og at det gjelder hele skoleåret. Dette gjør det enklere for syke elever å være hjemme og vil bidra til redusert smitte. Det sier Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning, etter at regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret 2021/2022.

Agder fylkeskommune overtar virksomheten i Sørlandets Europakontor AS

– Med overtakelsen legger vi til rette for en mer helhetlig og strategisk styring av regionens internasjonale arbeid. Det gir oss enda bedre forutsetninger for å nå målene i Agder 2030, sier Sissel Strickert, avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering.

Til toppen