Aktuelt

Støtte til elbilladere for reiselivsnæringen

Nå kan reiselivsaktører søke om tilskudd til ladere for elbil.

Ungdom i takt med arbeidslivets behov

– Vi ser en gledelig tendens til at økningen i yrkesfag er størst der Agder trenger det mest. Første gjennomgang av søkertallene til videregående opplæring for 2023/2024, viser at ungdom har lyttet til regionens behov for fagfolk. Det ser vi på søkning til yrkesfag. Det sier Arly Hauge, direktør for utdanning i Agder fylkeskommune.

Kongeleg besøk – vil oppleve UNESCOs kulturarv i Setesdal «live»

Onsdag 29. mars kjem kronprinsparet til Bykle som del av ein tur i samband med at både Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit rundar 50 år i år.  I Bykle skal dei kongelege gjestene på Unesco-konsert i Bykle gamle kyrkje. Konserten er for inviterte gjester, men Bykle kommune ynskjer å skipe til ein folkefest for alle og overfører lyden frå konserten til uteområdet.

Nå er prosjekt Grønn Jyllandskorridor i gang

Prosjektet Grønn Jyllandskorridor er et norsk-dansk samarbeid for å fremme Jyllandskorridoren som foretrukket transportnett mellom Norge og Europa.

 ”Brannen er slukket, hva nå?”

3. mai arrangeres det nasjonal brannsikringskonferanse om tette trehusmiljø, i Risør. Tema er dessverre svært aktuelt. Det er bare uker siden det brant i Kragerø og nesten på dagen to år siden det brant i den tette trehusbebyggelsen i Risør sentrum.

Dugnad + dagsturhytter = sant

Søndag 26. mars åpner den nye dagsturhytta på Storeheia i Flekkefjord. Denne uka har både skoleelever og pensjonister bidratt til å klargjøre dagsturhytta til åpningsfest

I dag er det verdens vanndag!

22.mars er dagen for å markere og minne om hvor viktig vann er i våre liv og forutsetningen for all menneskelig aktivitet. 

Vekst i sysselsetjinga i Agder i 2022

Tal for 4. kvartal 2022 frå SSB viser ein auke i talet på sysselsette med bustad i Agder på 3 279 personar i alderen 15-74 år.

Nå åpnes mange dagsturhytter i Agder

Torsdag åpnet fylkesordfører Arne Thomassen og ordfører Jan Oddvar Skisland, Øyliblikk, den nye dagsturhytta i Kristiansand. Snart åpnes flere.

Ber om betinget godkjenning av pilot for batteriutdanning

Ordførerne i Arendal kommune, Grimstad kommune og fylkesordføreren er bekymret for at lang saksbehandlingstid kan forsinke batteriutdanningen ved Fagskolen i Agder. Nå ber de Kunnskapsdepartementet om å løse saken med en betinget godkjenning.

Til toppen