Aktuelt

Tirsdag 14. april samles fylkesutvalget til videomøte. Blant sakene til behandling er tiltakspakke knyttet til koronapandemien og sak om nytt fylkeshus i Kristiansand. I forbindelse med koronapandemien foreslår fylkesrådmannen en tiltakspakke på 200 millioner kroner til veiprosjekter, skoler og fylkeskommunale bygninger. I tillegg kommer eventuelle statlige tiltaksmidler.

Dag Arthur Lunde Songe har takket ja og er ansatt som avdelingsleder for den offentlige tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune.

Agder fylkeskommune har gjennomført en rekke tiltak knyttet til koronapandemien. Les en kronologisk oversikt frem til 3. april her. Nye tiltak kommer fortløpende.

Vi hørte sterke beretninger fra Italia på Dagsrevyen 1. april om pasienter som lå og ble langsomt kvelt uten tilstrekkelig hjelp. Det er slike tilstander vi med dagens tiltak har som mål å unngå i Norge og på Agder. Vårt mål er å få til en kontrollert avvikling av denne epidemien, det vil si at vi drar den passe langt ut i tid slik at bølgetoppen blir passe høy for våre sykehus og våre kommunale helse- og omsorgstjenester. Da oppnår vi at de som har nytteverdi av sykehus- og intensivbehandling får tilbud om dette, noe de ikke klarer i Italia nå.

25. mars: Utdanningsdirektoratet melder at all skriftlige eksamen våren 2020 avlyses som følge av Korona. – Det er viktig å presisere at alle vil få vitnemål. Nå må både elever og lærere jobbe sammen for å få så godt vurderingsgrunnlag som mulig, det sier Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning, i Agder fylkeskommune. Han sier videre at det ennå ikke er tatt noen avgjørese rundt privatisteksamen. Kunnskapsdepartementet jobber videre med å se på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. 

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

 

Agder fylkeskommune går nå gjennom prosjekter det kan være naturlig å framskynde for å stimulere økonomien i landsdelen.

 Direkte fra videostudio på Vennesla videregående skole sender Agder fylkeskommune live til elever og lærere fra hele landet. Sendingene har navnet “Heimefra” og er blitt til i et samarbeid med Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Sendingene finner sted kl 11 og 13 fra mandag til torsdag på Youtube.

Utbrudd av coronaviruset har medført en kraftig nedgang i etterspørselen etter drosjetjenester. Det gjør at inntjeningsgrunnlaget for løyvehaverne i Agder er gått ned.

– Vi har to prosjekter som raskt kan forseres ved bruk av statlige tiltaksmidler for å sikre aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Til toppen