Aktuelt

Morrow vil føre til 4500 arbeidsplasser i arendalsregionen

Etableringen av Morrows batterifabrikk i Arendal vil føre til 4500 arbeidsplasser i arendalsregionen. Dette kommer fram i en en fersk analyse som ble offentligjort i dag.

Blakstadkleiva blir stengt fram til 1. september

Det blir fortsatt stenging av fylkesvegen i Froland fram til slutten av sommeren. – Sikkerhet for trafikanter og arbeidere er det viktigste for oss, og derfor kan vi ikke sette på trafikk enda, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Millionstøtte fra EUs Erasmus+-program til videregående skoler og opplæringskontor i Agder

Midlene skal brukes til å sende lærlinger, elever og ansatte ut i Europa for å arbeide i bedrift, få opplæring, kurs, delta på jobbskygging eller hospitering. 

Skal rassikre langs Sirdalsvannet

Sirdal kommune og Agder fylkeskommune har inngått en intensjonsavtale om utbedring og rassikring av fylkesveg 42 langs Sirdalsvannet.

HL Bygg skal bygge dagsturhyttene

HL Bygg - Norgeshus fra Grimstad har fått oppdraget med å bygge inntil 25 dagsturhytter de neste to årene. – Vi er veldig fornøyde med at vi fikk dette oppdraget. Vi gleder oss til å komme i gang, sier daglig leder, Johan Fredrik Lehland. 

Lærlinger i kommunene – Agder best i landet

Agder er det fylket i landet som har flest lærekontrakter i kommunal sektor. Det viser nylig publisert tall fra utdanningsdirektoratet (Udir) og statistisk sentralbyrå (SSB) for 2021.

Årsrapport 2021 fra oppvekstombudet i Agder

Årsrapporten gir et bildet på det arbeidet som oppvekstombudet i Agder gjør. I 2021 hadde de ca. 700 henvendelser, hvorav omtrent halvparten gjaldt enkeltsaker.

930 000 kr. til bærekraftig yrkessjåføropplæring for voksne innvandrere

– Regionen trenger flere sjåfører. Planen er å gjennomføre deler av den praktiske opplæringen i el-buss, et viktig og grønt fremtidig transportmiddel. Fagbrev vil gi denne gruppen innvandrere kvalifikasjoner regionen trenger og samtidig øke sysselsettingen i denne gruppen, forteller Joanna Derdowska, seksjonsleder Karriere Agder i Arendal.

Pandemien har ikke gitt flere ensomme barn

– Det tyder i alle fall tallene på, sier Rosanne Kristiansen spesialrådgiver ved KoRus-Sør. Hun var en av fagfolkene som i dag presenterte de første resultatene av UNGDATA-Agder-undersøkelsen fredag 6. mai.

Besøkte Agder-bedrifter på global energimesse

–Energimessen i Houston viser at Agder er godt posisjonert for å ta del i den industrielle delen av det grønne skiftet, sier fylkesordfører, Arne Thomassen.

Til toppen