Aktuelt

Lærer testet positivt ved KKG

En lærer ved Kristiansand katedralskole Gimle (KKG) har testet positivt på Covid 19. Ansatte og elever ved skolen har vært i forebyggende karantene siden torsdag. Nå blir karantenen for disse forlenget til og med fredag 12. mars.

Forebyggende karantene ved Dahlske vgs avblåst - elev testet negativt

En elev ved Dahlske videregående skole har testet negativt, og dermed avblåses den forebyggende karantenen ved skolen.

De videregående skolene i Arendal og Grimstad går over på rødt nivå

6. mars : Etter møter i kriseledelsene lørdag ble det besluttet at både Arendal kommune og Grimstad kommune går til rødt nivå i de videregående skolene. Dette gjelder også ved Fagskolen i Agder, som ligger i Grimstad. I Arendal går også grunnskoler og barnehager til rødt nivå. Dette trer i kraft så raskt det er driftsmessig mulig. De videregående skolene i kommunene starter på rødt nivå fra tirsdag morgen 9. mars. Mandagen blir brukt til nødvendig planlegging. Kun elever med særskilte behov skal møte på skolen mandag 8. mars.

En bekreftet smittet - én testet negativt ved Arendal vgs

6. mars: Konsekvensen er at flere elever og ansatte som var i forebyggende karantene nå slipper dette, mens elever fra to klasser og deres husstandsmedlemmer må bli i karantene til og med 13. mars.

Forebyggende karantene ved KKG

4. mars: - 19 ansatte og 14 elever ved Kristiansand katedralskole Gimle, har i kveld fått beskjed om å gå i ventekarantene etter at det er mistanke om at en lærer har fått Covid-19. Hva som skjer videre vil avhenge av svar på koronatesten til denne læreren, det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Forebyggende karantene ved Dahlske vgs

4, mars: - Skolen har i dag sendt ut sms til 30 elever og 4 ansatte om å gå i forebyggende karantene. Grunnen er at en medelev trolig har Covid-19. Det opplyser rektor Gunhild Espeset.

Omfattende karantene for elever og ansatte i Arendal

3. mars: - Det er oppdaget covid-19 smitte ved Arendal vgs, avdeling Barbu. Viruset er påvist å være mutert variant. På grunn av den pågående smittesituasjon i Arendal kommune med mutert virus har kommuneoverlegen nå funnet det nødvendig å gjøre vedtak om familiekarantene fra dags dato, forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning. 

Økning i søkertall til skole – yrkesfag øker mest

- Søkertallene til videregående opplæring i Agder er nå klare, etter søknadsfristen 1. mars. Tallene inkluderer alle søkere til Vg1, Vg2 og Vg3, uavhengig av rett til videregående opplæring i skole. Det er i år 11 445 søkere totalt til videregående opplæring i skole på Agder, mot 11 110 forrige skoleår. Den største økningen ser vi på Yrkesfag. Det sier Anne Synnøve Sundsteigen, avdelingsleder for inntak og elev-tjenester i Agder fylkeskommune. 

Første mars er frist for å søke videregående opplæring

- Vi er selvsagt spente på søkertallene. Etter fristen begynner arbeidet med å bearbeide tallene. Til sammen er det om lag 11 500 ungdommer som søker skoleplass ved de videregående skolene i Agder.  Allerede 3. mars håper vi å kunne publiserer overordnede tall over innsøking til de ulike programområdene. Vi vil også presenterer totalt antall søkere per skole.  Så fort de er klare vil vi publisere de på vår hjemmeside og sende de ut til pressen. Vi trenger mer tid til kvalitetskontroll og rydding av data før vi kan publisere søkertall per programområde fordelt på de ulike skolene, Vi håper å ha dette klart til publisering 15. mars forklarer Anne Synnøve Sundsteigen, leder for avdeling for inntak og elevtjenester i Agder fylkeskommune.  

Videregående skoler i Kristiansand og Vennesla går over på rødt nivå

28. februar : - Søndag kveld ble det klart at skolene i Kristiansand går over på rødt nivå fra mandag 1. mars. Det vedtok Kristiansand kommune nå i kveld. Tilsvarende beslutning har Vennesla kommune vedtatt for videregående skoler i Vennesla kommune.  Avgjørelsen ble tatt etter at folkehelse instituttet (FHI) var tydelig på at dette er en riktig og god anbefaling i den smittesituasjonen som Kristiansand er i nå. Det anbefales at rødt tiltaksnivå varer i to uker. Det forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning, etter å ha vært i møte med kommunelegen og FHI.

Til toppen