Aktuelt

Lærlinger i Agder blir sikrere i trafikken

Lørdag 23. oktober får lærlinger i Agder en solid oppfriskning av sine trafikale ferdigheter og kunnskaper gjennom en fagdag som arrangeres av de fylkeskommunale trafikksikkerhetstiltakene 18Pluss og Nullvisjonen Agder.

Likestilt arbeidsliv på statsbudsjettet for 2022!

Likestilt arbeidsliv står oppført på statsbudsjettet for 2022 under særskilte tilskuddsmottakere, som ett av få konkrete tiltak. Selv om dette må tas med forbehold om at den nye regjeringen lar det stå, ser vi dette som en tydelig bekreftelse på at Likestilt arbeidsliv er et høyt verdsatt tiltak, og at vi nærmer oss målet om en varig ordning som kan rulles ut nasjonalt. 

Vil utvikle nye, innovative digitale metoder for medvirkning blant europeisk ungdom

Agder fylkeskommune deltar i et europeisk prosjekt om ungdomsmedvirkning rettet mot underrerepresenterte grupper av unge. – Agder fylkeskommune har aldri tidligere deltatt i et Erasmus+ prosjekt på dette nivået. Dette gir oss verdifulle erfaringer og nettverk, sier internasjonal rådgiver Karen Helene Halvorsen.   

Nye lederansettelser i Agder fylkeskommune

Kristiansand, 13. oktober 2021: Siren Vetnes Johannessen er tilsatt som avdelingsleder for HR. Line Marie Poppe er tilsatt som avdelingsleder for opplæring og karriereveiledning. Signe Gunn Myre er konstituert som avdelingsleder for strategi og mobilitet.

Tilskuddsordninger for kulturminnevern - søknadsfrist og nye forskrifter

Etter regionreformen 2020 er det nå andre gang at det er fylkeskommunene som står for saksbehandling og fordeling av tilskudd til de fleste nasjonale tilskuddsordningene for kulturminnevern. Som en oppfølging av tidligere budsjettvedtak i Stortinget har Klima- og miljødepartementet  i forkant av denne søknadsrunden utarbeidet nye forskrifter for alle disse tilskuddsordningene. De nye forskriftene ble fastsatt den 13. august 2021.

Gav gruppe i Europaparlamentet råd om hvordan turismesektoren bør tilpasse seg covid-19

Nordsjøkommisjonens Smart Regions-gruppe har utarbeidet en rapport om bærekraftig turisme og tilpasning til covid-19. 1. oktober la gruppen frem sine anbefalinger under et webinar for Europaparlamentets gruppe for sjøer, elver, øyer og kystområder (SEArica)

Hennig-Olsen Is legger stor vekt på sitt arbeid med Likestilt arbeidsliv

Hennig-Olsen Is har fått nasjonal oppmerksomhet og vunnet flere priser for sitt arbeid med likestilling, inkludering og mangfold. I august i år, fikk selskapet sølv i Årets Mangfoldspris, utdelt av Kunnskapsdepartementet. De ble også utnevnt til Årets bedrift av Næringsforeningen i Kristiansand, blant annet grunnet deres langsiktige arbeid med inkludering og mangfold. Hennig-Olsen Is ble Likestilt arbeidsliv-sertifisert allerede i 2018, og arbeider kontinuerlig med Likestilt arbeidslivs innsatsområder. Vi har besøkt HR-direktør Jan-Erik Narvesen på hans kontor for å høre mer om hvorfor de velger å jobbe med dette, hva de opplever som utfordrende, og hvilke resultater de har oppnådd.      

Deler ut 8 idrettsstipend til unge talenter

I sitt møte i dag, 30. september, vedtok hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet å dele ut en rekke idrettsstipend til unge idretts-talenter i Agder. Agder fylkeskommunes idrettsstipend tildeles unge idretts- og parautøvere, som er på vei mot et nasjonalt- eller internasjonalt gjennombrudd i sine idrettskarrierer. Stipendene skal virke som inspirasjon for utøveren og gi mulighet til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

Agderstipend 2021 tildeles kunsthåndtverker Sidsel Hanum

I sitt møte i dag, 30. september,  vedtok hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet  å tildele en rekke kunststipend. Det mest prestisjefylte Agderstipendet på kr. 250 000 tildeles Sidsel Hanum (kunsthåndverk) fra Tvedestrand.

Vedtok å starte forhandlinger med staten om byvekstavtale for Region Kristiansand

Fylkestinget anmoder fylkesordfører og fylkeskommunedirektør om å starte dialog med Samferdselsdepartementet om rammer for byvekstavtale for Region Kristiansand. Det ble vedtatt under møtet i fylkestinget 29.september

Til toppen