Aktuelt

Bedre sikkerhet for gående og syklende på Tromøy

Fredag var det snorklipp og åpning av 950 meter ny gang- og sykkelveg som binder sammen sykkelvegnettet på Tromøy.

Knut Lindland ny fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling

Kristiansand, 9. juni 2020: Knut Lindland er fra 7. juli tilsatt som ny fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling i Agder fylkeskommune. – Knut har en stor gjennomføringskraft og bred kompetanse i grensesnittet strategi, organisasjonsutvikling, prosjektledelse og digitalisering, sier fylkesrådmann Tine Sundtoft.

Tester ut grunnmasser på fylkesveger i Finsland

Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder samarbeider med flere produsenter om testing av diverse produkter som underlag på fylkesvegene våre. Vi har laget to testveger i Finsland hvor vi skal teste ut produktene.

Fylkesutvalgets vedtak 2. juni 2020

Fylkesutvalget sier i en høringsuttalelse at områdeplan for His Allé i Arendal følger opp intensjonene i Regional areal- og transportplan for arendalsregionen. Videre er det fylkesutvalgets innstilling at fylkestinget godkjenner forprosjekt for Nytt skolesenter på Tangvall. Det er også fylkesutvalgets innstilling at Agder fylkeskommune er positiv til at Arendal lufthavn på sikt kan bli et internasjonalt senter for nye og fremtidsrettede transportløsninger.

Tannhelsetjenesten i Agder trapper gradvis opp

-Tannhelsetjenesten i Agder har nå åpnet de fleste av sine tannklinikker og trapper gradvis opp aktiviteten. Det sier avdelingsleder for tannhelsetjenesten i Agder, Dag Arthur Lunde Songe.

Mai er eksamenstid

Tirsdag 19.mai er første og største skriftlige eksamensdag for privatistene i Kristiansand denne våren. Det er en av flere ulike matematikkfag som står på eksamensplanen. 250 kandidater stiller. Opprinnelig var det meldt 320 denne dagen. Men mange har trukket seg og søkt refusjon eller utsatt eksamen til høsten. I Arendal er det om lag 70 kandidater samme dag, det forteller Mats Nesmann ved eksamenskontoret i Agder

Personopplysninger til elever og ansatte på videregående skoler kan være på avveie

14. mai 2020: Personopplysninger til elever og lærere i Agder fylkeskommune kan ha kommet på avveie. Dette skyldes et sikkerhetsbrudd hos en av fylkeskommunens leverandører.

Fylkesutvalgets vedtak 12. mai 2020

Fylkesutvalget vedtok fylkesrådmannens innstilling til detaljregulering E39 Herdal – Røyskår (Lyngdal). Det vil si at planen i det vesentlige er tilfredsstillende. Likevel bør planen bearbeides. Dette gjelder særlig regionalt viktige vilttrekket på Røyskår samt forhold knyttet til samferdsel og kollektivtrafikk. Fylkesutvalget tok også til orientering den varslede forsinkelsen knyttet til utslippsfri båttransport i Arendal indre havn. Forsinkelsen skyldes behov for avklaring mot ESA.

Skolene åpner i neste uke

8. mai 2020: De videregående skolene i Agder åpner for alle trinn i løpet av uke 20. – Elevene vil få informasjon fra sin skole minst 24 timer før skolen åpner for undervisning, sier Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Agder fylkeskommune.

Koronaen har skapt skolelengsel

Hovedinntrykket er at oppstarten har gått greit! Slik oppsummerer Arly Hauge, fylkesdirektør, utdanning, den forsiktige oppstarten av undervisning i skolene, en drøy uke etter at de første elevene kom tilbake til opplæring på skolene.

Til toppen