Aktuelt

Signerte kontrakt for Tangvall skolesenter

Fredag ble det underskrevet kontrakt mellom Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og BRG Entreprenør AS for Tangvall skolesenter og idrettsbygg i Søgne. Søgne videregående skole skal flytte inn i skolesenteret.

Fylkesutvalgets vedtak 8. september 2020

Fylkesutvalget går inn for ett års utsettelse for gjennomføring av utbygging av Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes. Vedtaket ble gjort i høringssaken om konsesjonspliktige endringer, MTA- og detaljplan for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes kommune. Fylkesutvalget mener at lokal medbestemmelse bør tillegges vekt og at ny høyde på vindturbinene bør konsekvensutredes på nytt. Birkenes kommunestyre har allerede gått inn for ett års utsettelse. Fylkesutvalget mener at produksjon av fornybar energi skal gjøres på en mest mulig bærekraftig måte. Det skal tas hensyn til viktige naturverdier, slik det er beskrevet i Regionplan Agder 2030. Du kan lese hele teksten i vedtaket lenger ned i denne saken.

Status etter Korona-smitte ved KKG og Tangen vgs

5. september - Lørdag morgen er det klart at ingen flere er smittet ved de to skolene, det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Over 150 deltakere på "Fagfolk for fremtiden"

Kompetanseforum Agder arrangerte konferansen "Fagfolk for fremtiden" i Kristiansand denne uken.

Sju stipend til kunstnere fra Agder

Agder fylkeskommune har i dag vedtatt å dele ut sju stipend for kunstnere: ett Agderstipend, to arbeidsstipend, tre kunstnerstipend og ett etableringsstipend. Stipendene har som formål å gi kunstnere muligheter for kunstfaglig utvikling og arbeid med større prosjekter.

Sju stipend til kunstnere fra Agder

2. september: Agder fylkeskommune har i dag vedtatt å dele ut sju stipend for kunstnere: ett Agderstipend, to arbeidsstipend, tre kunstnerstipend og ett etableringsstipend. Stipendene har som formål å gi kunstnere muligheter for kunstfaglig utvikling og arbeid med større prosjekter. Agderstipendet ( på kr 250 000)  2020 for profesjonelle kunstnere tildeles:  Rolf Gupta (dirigent og komponist), Kristiansand  

8 idrettsstipend til unge utøvere fra Agder

2. september:  Agder fylkeskommune har i dag vedtatt å dele ut åtte idrettsstipend på á kr 40 000. Idrettsstipendene skal gå til unge idretts- og parautøvere fra Agder som er på vei mot et nasjonalt- eller internasjonalt gjennombrudd i sine idrettskarrierer. Formålet med stipendet er at det skal virke som inspirasjon for utøveren og gi mulighet til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

Kunstner søkes!

Agder fylkeskommune inviterer kunstnere til åpen prekvalifisering om fylkeskulturprisen for perioden 2020 – 2025. «Fylkeskulturprisen deles ut hvert år, og består av et kunstverk og en pengesum. Kunstoppdraget omfatter fem kunstverk for årene 2020-2025. Prisen tildeles for fremragende kulturell innsats til enkeltpersoner eller organisasjoner med sterk tilknytning til fylket.  Fylkeskulturprisen skal være en stimulans til kulturlivet og gis   for særlig arbeidsfortjeneste innen kulturfeltet,» opplyser Anne Tone Hageland, avdelingsleder for Kultur, idrett og frivillighet i Agder fylkeskommune.

1 ny elev er smittet

1.September: En elev ved Tangen videregående skole, som i helgen ble bedt om å gå i karantene, har fått påvist Kovid-19. Det er beskjeden vi har fått fra kommunens smittevernsenter, forteller Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Elev ved KKG har fått påvist Korona

Oppdatering 2. september: Kristiansand kommunen har bestemt seg for et føre-var-prinsipp og derfor må de 50 elevene og 5 lærerne være i 10 dagers karantene – fra den dagen de først gikk i karantene. Det er ingen endring i smittesituasjonen, men dette gjøres for å være helt sikker på at smitten ikke sprer seg, forklarer smittevernlegen.  Søndag kveld ble det klart at en elev ved KKG hadde fått påvist Covid-19 og medelever og lærere som hadde hatt klasseromsundervisning med denne eleven ble umiddelbart sendt i karantene.  

Til toppen