Aktuelt

Agder fylkeskommunes første klimabudsjett på plass

Fylkestinget vedtok onsdag et eget klimabudsjett for 2021.

Vedtak fra møte i fylkestinget 15. og 16. desember

Fylkestinget har behandlet en rekke saker bl. a økonomiplan 2021-2024, klimabudsjett og budsjett for 2021. Fylkestinget vedtok fylkesrådmannen innstilling til budsjett og økonomiplan, men med noen endringer. Blant annet en økning på 24 mill kr. mer til drift i 2021 og 29 mill kr. i økte investeringer. 5 mill kr. skal brukes på bredbånd (Det Digitale Agder). Drøyt halvparten av økningen til drift og mesteparten av investeringsøkningen skal brukes på vei i Agder.

Elever og ansatte i karantene ved KKG

- En elev som tidligere hadde testet negativt, fikk sent i går kveld svar på en ny prøve og den var positiv. Dermed har vi gitt beskjed til 89 elever og 5 ansatte om å gå umiddelbart i karantene. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Elev smittet ved Sam Eyde vgs

15. desember: I dag ble det påvist et nytt smittetilfelle ved Sam Eyde videre gående skole.

En stor takk – og hold ut litt lenger!

Først vil vi takke alle på skolene, både elever og ansatte for den innsatsen dere legger ned under pandemien. Vi vet at mange savner tettere kontakt og gjerne vil være sammen med venner og familie i større grad enn det som er forsvarlig og anbefalt. Samtidig som vi takker for at du holder ut, må vi be deg om å holde ut litt lenger! Det går såpass bra på Agder nettopp nå, fordi du og jeg og alle sammen tar ansvar: hold avstand, hold oss hjemme ved sykdom og hold ut!

Elever ved KKG slipper karantene – elev testet negativt

Oppdatering 12. desember: - Eleven som i går ble testet for korona. har nå fått prøvesvaret, som var negativt.  Det betyr at 89 elever og fem ansatte ikke lenger trenger være i karantene.  Det er vi glade for og vi ønsker alle velkommen tilbake igjen på skolen til mandag. Vi har sendt alle en sms om dette hvor vi også samtidig ber alle være ekstra påpasselige, og bli hjemme dersom de ikke skulle føle seg helt friske. Da skal de ta direkte kontakt med kommunens koronasenter for testing. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.  

Nå er grunnarbeidene i gang

Grunnarbeidene er i gang på Fagskolen i Agder og Grimstad tannklinikk. Byggetiden er halvannet år.

3 millioner til kompetanseløft i bibliotek

Nasjonalbiblioteket har tildelt fylkesbibliotekene 3 millioner kroner til prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek». Gjennom prosjektet vil alle landets fylkesbibliotek jobbe sammen om bibliotekarenes arbeid med å formidle det store mangfoldet som finnes i bibliotek i Norge. Et samlet kompetanseløft for folkebibliotekene skal bidra til å styrke den generelle lesekompetansen i befolkningen og kompetansen om kritisk tenkning. Fylkesbiblioteket i Agder gleder seg over å være en del av dette!

LIM-prisen 2020 tildeles Sham Syrisk mat

Brukerpanelet i Agder har i år valgt å gi LIM-prisen til Sham Syrisk mat ved Omar Dabaa i Kristiansand. Prisen skal deles ut til en som jobber aktivt for likestilling, inkludering og mangfold. Det er en enstemmig jury som har valgt årets vinner. Prisen består av et kunstverk og 25 000 kroner. Prisen deles ut under fylkestinget 15.-16. desember.

Nye rektorer ved de videregående skolene i Agder fylkeskommune

 - I løpet av de siste månedene er det flere skoler som har fått ny rektor. Noen er tidligere ansatte som har byttet jobb, andre er helt nye i Agder fylkeskommune.  Uansett ønsker vi de velkommen og takker samtidig de som har hatt disse stillingene tidligere og særlig de som i en overgangsperiode har steppet inn og «holdt fortet» til ny leder har kommet på plass. Det vitner om mange dyktige medarbeidere i vår organisasjon at dette har vært gjort så sømløst i disse tider, forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Til toppen