Aktuelt

Historisk kran istandsettes og tilbakeføres

Krana på Silokaia i Kristiansand er et viktig teknisk industrielt kultur- og krigsminne. – Krana var en av fem kraner i området med dypvannskai på Odderøya, forteller Sam Bugge, rådgiver i Agder fylkeskommune.

Kammermusikkfesten i Risør setter Agder på det nasjonale kulturkartet

Risør kammermusikkfest 2021 åpnet tirsdag 22.juni med konsert i Risør kirke. – Festivalen har holdt høy kvalitet over mange år. Det er et imponerende musikalsk arbeid, sa fylkesordfører Arne Thomassen i sin åpningstale.

Fritt skolevalg i Agder – politisk sak høsten 2021

Regjeringen har vedtatt at det skal fastsettes nasjonale regler som innebærer at fylkeskommunene enten må ha fritt skolevalg i hele fylket, eller fritt skolevalg innenfor fastsatte inntaksområder. – Vi vil nå se på hva de nye reglene innebærer for inntaket i Agder fylkeskommune. Det vil bli lagt frem en politisk sak til høsten, sier fylkesdirektør for utdanning Arly Hauge.

Stor entusiasme om samhandling i Agder

Torsdag 17.juni arrangerte Agder fylkeskommune og KS digital kick-off for den nye regionale samhandlingsstrukturen. Engasjerte innledere var alle enige om at samhandling er avgjørende for å nå våre felles mål.

Fylkeskommunen og Agder Kollektivtrafikk i EU-prosjekt for å få kunder tilbake til bussen etter Covid-19

Hva skal til for å gjøre kollektivtransport attraktiv for innbyggerne våre etter Covid-19? Det er målet for prosjektet under Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) som undersøker og å identifisere tiltak som kan bidra til å få busspassasjerer tilbake etter pandemien. Prosjektet vil også undersøke hvordan folks transportbehov forventes å bli når samfunnet begynner å åpne opp igjen. Det er videre et mål å identifisere tema og undersøke interessen blant aktuelle aktører for å utvikle et hovedprosjekt.

Har Agder-elgen nok mat?

Elgene i Agder har de laveste slaktevektene i landet, og får heller ikke så mange kalver som før. Begrensninger i mattilgangen er trolig en av hovedårsakene til dette. –  Agder fylkeskommune har sammen med alle Agder-kommunene satt i gang et arbeid for få finne ut hvordan det egentlig står til med elgens matfat. Nå undersøkes 544 områder på tvers av Agder, sier viltforvalter i Agder fylkeskommune, Bård Andreas Lassen.

Nok en smittet elev ved Sam Eyde vgs i Arendal

19. juni: – I ettermiddag fikk vi vite at nok en elev ved skolen er smittet. Denne gangen er det en Vg2 elev. Dette medfører at 15 elever og tre lærere må ut i karantene fram til neste søndag. Også husstandsmedlemmer må i karantene. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Vedtak fra fylkestinget 15. og 16. juni

Fylkestinget har i sitt møte 15. og 16 juni, behandlet en rekke saker, orienteringer og spørsmål/interpellasjoner. I tillegg ble det holdt flere orienteringer som sammen med selve møtet, kan sees i opptak på https://agderfk.no/politikk/nett-tv-fra-politiske-moter

Setter ambisiøse klima- og miljømål for Agder fylkeskommune

Regionplan Agder 2030 har samlet regionen om en rekke mål for klima og miljø. Nå har fylkestinget vedtatt mål for fylkeskommunens egen virksomhet – Fylkestinget har vedtatt 19 mål og arbeidsrutiner. De har gitt oss en klar bestilling for hvordan fylkeskommunen selv skal demonstrere evne og vilje til å følge opp regionplanen, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft. 

1 av 6 egder har vokst opp med alkoholproblemer hos en eller begge foreldre

– Funn fra Folkehelseundersøkelsen i Agder 2019 viste at 1 av 6 av de voksne hadde vokst opp med alkoholproblemer hos en eller begge foreldre. De som vokste opp med alkoholproblemer i familien opplevde flere andre belastende livserfaringer i barndommen, som å mangle voksenstøtte og vokse opp i et dysfunksjonelt familiemiljø. I tillegg har flere av dem negative konsekvenser i voksenalder, som det å plages med minner om vanskelige hendelser i barndommen (omsorgssvikt, overgrep o.l.). Det forklarer Siri Håvås Haugland, leder av institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder.

Til toppen