Aktuelt

Fylkesutvalget går inn for tiltakspakke på over 200 millioner

I sitt videomøte 14. april vedtok fylkesutvalget en innstilling om tiltakspakke knyttet til koronapandemien. Det foreslås en tiltakspakke til veiprosjekter, skoler og fylkeskommunale bygninger. I tillegg ble det i fylkesutvalgets møte blant annet lagt inn tiltak for lærlingeplasser, reiselivssatsing, landbruk og tilskuddsordning innen kultur.

Informasjonsark fra Riksantikvaren om Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Riksantikvarens forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Agder er for tiden på høring. Høringsfristen var i utgangspunktet 1. april, men grunnet koronasituasjonen er fristen utsatt (antatt til rundt 1. juni). Nå har Riksantikvaren utarbeidet et enkelt informasjonsark om KULA, som kort forteller hvorfor vi skal ha et KULA-register, hva KULA er og hva KULA-status betyr.  KULA infoark 2020 (PDF, 777 kB) KULA infoark 2020 - nynorsk (PDF, 777 kB)

Populær mattelærer vinner prestisje-pris

I dag ble det kunngjort at Anne Seland, mattelærer ved Flekkefjord videregående skole tildeles Holmboeprisen 2020. Det er Norsk matematikkråd som tildeler Bernt Michael Holmboes minnepris.  Prisvinneren beskrives som en svært dyktig, grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet.

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

Fra og med 14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. 

Yrkesfag på VG2 og VG3 åpner 27. april

På regjeringens pressekonferanse 7. april ble det klart at videregående skoler åpner 27. april for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2.

Fylkesrådmannen foreslår tiltakspakke til 200 millioner

Tirsdag 14. april samles fylkesutvalget til videomøte. Blant sakene til behandling er tiltakspakke knyttet til koronapandemien og sak om nytt fylkeshus i Kristiansand. I forbindelse med koronapandemien foreslår fylkesrådmannen en tiltakspakke på 200 millioner kroner til veiprosjekter, skoler og fylkeskommunale bygninger. I tillegg kommer eventuelle statlige tiltaksmidler.

Ny avdelingsleder for tannhelsetjenesten

Dag Arthur Lunde Songe har takket ja og er ansatt som avdelingsleder for den offentlige tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune.

Gjennomførte koronatiltak i Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune har gjennomført en rekke tiltak knyttet til koronapandemien. Les en kronologisk oversikt frem til 3. april her. Nye tiltak kommer fortløpende.

Kan vi klare kontrollert avvikling av epidemien?

Vi hørte sterke beretninger fra Italia på Dagsrevyen 1. april om pasienter som lå og ble langsomt kvelt uten tilstrekkelig hjelp. Det er slike tilstander vi med dagens tiltak har som mål å unngå i Norge og på Agder. Vårt mål er å få til en kontrollert avvikling av denne epidemien, det vil si at vi drar den passe langt ut i tid slik at bølgetoppen blir passe høy for våre sykehus og våre kommunale helse- og omsorgstjenester. Da oppnår vi at de som har nytteverdi av sykehus- og intensivbehandling får tilbud om dette, noe de ikke klarer i Italia nå.

All skriftlig eksamen i videregående skole avlyses

25. mars: Utdanningsdirektoratet melder at all skriftlige eksamen våren 2020 avlyses som følge av Korona. – Det er viktig å presisere at alle vil få vitnemål. Nå må både elever og lærere jobbe sammen for å få så godt vurderingsgrunnlag som mulig, det sier Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning, i Agder fylkeskommune. Han sier videre at det ennå ikke er tatt noen avgjørese rundt privatisteksamen. Kunnskapsdepartementet jobber videre med å se på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. 

Til toppen