Aktuelt

Forebyggende karantene ved Dahlske vgs er avblåst

Oppdatering 3. februar : - Eleven ved Dahlske vgs, som smittevernteamet i går fryktet ville teste positiv, testet negativt på Covid -19. Det betyr at elever og lærere i forebyggende karantene skal returnere til vanlig undervisning torsdag 4.februar. Elever og lærere som er direkte berørt har fått sms om dette. Det opplyser Gunhild Espeset, onsdag morgen. Espeset er rektor ved Dahlske vgs  

Nedgang i formidling av læreplasser på Agder

27. januar kom Utdanningsdirektoratet med en nasjonal oversikt over søkere som fikk læreplass i 2020. For Agder viser den en nedgang på 2 prosentpoeng og at Agder fylkeskommune nå kommer dårligst ut sammenlignet med øvrige fylkeskommuner.

Elev ved Vennesla vgs har testet positiv for korona

31. januar: 19 elever og 6 ansatte er nå i karantene etter at en elev har testet positiv for Covid-19. Karantene varer frem til og med 6. februar. Det er Vennesla kommunen ved kommuneoverlegen (som også er smittevernansvarlig) som gav beskjed om karantene, i dag. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Nye 12 i karantene ved Tangen vgs

28. januar: (Oppdatering) Smittevernsenteret i Kristiansand kunne i ettermiddag bekrefte at en av våre elever ved Tangen vgs har Covid-19. Sent i går kveld ble fire ansatte og 8 elever bedt om å gå i karantene fordi det var stor sannsynlighet for at en ny elev ved Tangen vgs har Covid-19.  Det forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Første tannklinikk i Agder får vaksine

Tirsdag 26. januar: I formiddag fikk ansatte ved Kvinesdal tannklinikk, som første tannklinikken i Agder, den første vaksinesprøyta for covid-19. Det er kommunen som selv gjør vurdering på hvem som skal tilbys vaksinen og i hvilken rekkefølge den skal gis. 

Elev smittet ved Tangen vgs

Fredag 22. januar 2021: En elev ved Tangen vgs ble fredag bekreftet smittet av Covid-19. Det medfører at fem ansatte og 31 elever ved Tangen vgs er satt i karantene. Nærkontakter er kontaktet av skolen. Det opplyser rektor Stein Kristian Dillevig.

Fylkesutvalgets vedtak 19. januar 2021

Fylkesutvalget bevilget 250 000 kroner til Nok.Agder. Videre vedtok fylkesutvalget at fylkeskommunen skal påta seg en mer aktiv koordinator- og pådriverrolle i det internasjonale arbeidet slik at man styrker den regionale innsatsen til det beste for Agder. I saken om områderegulering for Dueheia næringspark støtter fylkesutvalget at det aktuelle området utredes nærmere med sikte på etablering av batterifabrikk eller annen kraftrelatert virksomhet.

De videregående skolene til gult nivå – viderefører de fleste nasjonale tiltakene

Tiltaksnivået ved de videregående skolene i Agder justeres i løpet av inneværende uke ned til gult nivå i tråd med de nasjonale føringene.

Elev ved Sam Eyde vgs har testet positiv for korona

14. januar: - I formiddag fikk vi beskjed om at en elev ved Vg2 media og kommunikasjon på Sam Eyde videregående skole har testet positiv for korona. Pga. rødt nivå ved skolen er det få nærkontakter så kun 18 elever og 3 lærere er bedt om å gå i karantene. Karantenen varer fram til og med søndag 17. januar. Det sier Liv Bjørnson, studierektor ved Sam Eyde videregående skole.

Søk om tilskudd til kulturminnevern

Det er nå klart for å søke på to fylkeskommunale tilskuddsordninger for kulturminnevern. Begge ordningene har søknadsfrist 10. februar. Det som det nå kan søkes om er tilskudd til istandsetting av verneverdige bygg og anlegg, og tilskudd til mindre kulturminnetiltak.

Til toppen