Reiselivsutvikling og besøk

Agder fylkeskommune satser på reiselivsutvikling og besøk. Det gjør vi ved å ta vare på og utvikle ressurser, reisemål og opplevelser som gjør landsdelen attraktiv å besøke. En attraktiv landsdel legger grunnlag for verdiskaping lokalt og er et viktig verktøy for lokal samfunnsutvikling: Et attraktivt sted å besøke er nemlig ofte et bra sted å bo. 

Om reiseliv

Fylkeskommunes roller og ansvar knyttet til reiseliv

Fylkeskommunen har ansvar for å forvalte og utvikle en rekke fellesgoder som reiselivsnæringen er avhengig av for å være konkurransedyktig. I tillegg til bevaring og utvikling knyttet til natur, kultur, kulturarv, historie, lokale mattradisjoner eller næringsliv, er fylkeskommunens arbeid med infrastruktur, kollektivtrafikk, areal- og stedsutvikling eller utdanning viktige for utvikling av reiselivet.  

Vi bidrar og med ressurser og tilskudd til en rekke prosjeker og satsinger og til å markedsføre Agders som reisemål. 

Tverrfaglig reiselivsgruppe i Agder fylkeskommune

Satsinger og fagfelt knyttet til reiselivsutvikling i Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune har ulike tilskuddsordninger som kan knyttes til å utvikle reiselivet i Agder. 

En fullstendig oversikt finnes i lenken nedenfor.

Tilskudd, stipend og priser i Agder fylkeskommune