Forum for samfunnsutvikling

Forum for samfunnsutvikling er et arrangement for offentlig, privat og frivillig sektor hvor prioriterte utfordringer på Agder løftes i form av innlegg, workshop og debatt.

Foraene skal legge til rette for bred involvering, inspirere til handling og måloppnåelse. Hvert forum for samfunnsutvikling har sitt overordnede tema. Når kommunedirektørkollegiet har valgt tema, utnevnes det en programkomité som får ansvar for planlegging og gjennomføring av årets forum. 

#vårtagder generelt og forum for samfunnsutvikling spesielt er ikke et sted for beslutninger, men en måte å samle aktører i regionen om felles innsats på samme tid. Beslutninger om tilskudd, satsinger og andre prioriteringer gjøres i de respektive kommune- og bystyrer, organisasjoner og virksomheter.

Frem til november 2023 var arbeidet i den regionale samhandlingsstrukturen organisert gjennom tre fora, med tilhørende strategiske råd. Les mer om arbeidet i de ulike foraene ved å trykke på lenkene under:

Bilder av mennesker som er på konferanse - Klikk for stort bildeForum for samfunnsutvikling