Byvekstavtale for Kristiansandsregionen

Byvekstavtalen i Kristiansandregionen vil være en helhetlig plan for transport i byområdene og omfatter vei, kollektiv og sykkel og gange.

Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen er ikke inngått og det er foreløpig uklart når forhandlingene om denne kan starte opp. Før forhandlingene kan starte må regionen vedta en bompengepakke og sannsynliggjøre at nullvekstmålet kan nås. 

Kristiansandsregionen består av kommunene Birkenes, Iveland, Lillesand, Kristiansand og Vennesla. 

Byvekstavtalen i Kristiansandsregionen

Til toppen