Byvekstavtale for Kristiansandsregionen

Byvekstavtalen i Kristiansandregionen vil være en helhetlig plan for transport i byområdene og omfatter vei, kollektiv og sykkel og gange. Kristiansandsregionen består av kommunene Birkenes, Iveland, Lillesand, Kristiansand og Vennesla.

Kristiansandsregionen har vedtatt en bompengepakke og sannsynliggjort at nullvekstmålet kan nås. Regionen avventer nå oppstart av forhandlinger.

Byvekstavtalen i Kristiansandsregionen

Byvekstavtalen i Kristiansandsregionen

Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen