Byvekstavtale for kristiansandsregionen

Byvekstavtalen i kristiansandregionen vil være en helhetlig plan for transport i byområdene og omfatter vei, kollektiv og sykkel og gange. Kristiansandsregionen består av kommunene Birkenes, Iveland, Lillesand, Kristiansand og Vennesla.

I kristiansandsregionen er det etablert et samarbeid mellom Statens Vegvesen,  Agder fylkeskommune og de fem kommunene som jobber med en fremtidig byvekstavtale for Kristiansandsregionen.  

Prosjektleder er Hans Munksgaard. Se hans kontaktinformasjon nederst på denne siden. 

Kristiansandsregionen har vedtatt en bompengepakke og sannsynliggjort at nullvekstmålet kan nås. Regionen avventer nå oppstart av forhandlinger.

Byvekstavtalen i Kristiansandsregionen