Skjemaer for opplæring i bedrift

Skjemaer som er aktuelle for opplæringskontor, lærebedrifter, prøvenemnder, lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater med mer.

Ønsker du informasjon utover selve skjemaet, finner du det under egne faner.

Søknader og rapporter sendes til oss via eDialog

Til toppen