Skjemaer for opplæring i bedrift

Skjemaer som er aktuelle for opplæringskontor, lærebedrifter, prøvenemnder, lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater med mer.

Ønsker du informasjon utover selve skjemaet, finner du det under egne faner.

Søknader og rapporter sendes til oss via eDialog

Søk om å bli godkjent lærebedrift

Melding om endring i læreforholdet

Lærebedriften har fått nytt organisasjonsnummer

Ny faglig leder i godkjent bedrift søkes i vigobedrift

Melding om fagbrev på jobb

Søknad om kompetanseutvikling i yrkesfagene- Dekomp-Y

Rapportering Dekomp-Y

 

Oppmelding til fag- og svenneprøve for praksiskandidater

 

Lærlinger, lærekandidater, kandidater for fagbrev på jobb

Søke læreplass

Melding om fagbrev på jobb

Bestilling av duplikat

 

Forslag til prøvenemndmedlem i Agder 2020-2024

Til toppen