Aktuelt

Informasjonsark fra Riksantikvaren om Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Riksantikvarens forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Agder er for tiden på høring. Høringsfristen var i utgangspunktet 1. april, men grunnet koronasituasjonen er fristen utsatt (antatt til rundt 1. juni). Nå har Riksantikvaren utarbeidet et enkelt informasjonsark om KULA, som kort forteller hvorfor vi skal ha et KULA-register, hva KULA er og hva KULA-status betyr.  KULA infoark 2020 (PDF, 777 kB) KULA infoark 2020 - nynorsk (PDF, 777 kB)

Populær mattelærer vinner prestisje-pris

I dag ble det kunngjort at Anne Seland, mattelærer ved Flekkefjord videregående skole tildeles Holmboeprisen 2020. Det er Norsk matematikkråd som tildeler Bernt Michael Holmboes minnepris.  Prisvinneren beskrives som en svært dyktig, grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet.

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

Fra og med 14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. 

Yrkesfag på VG2 og VG3 åpner 27. april

På regjeringens pressekonferanse 7. april ble det klart at videregående skoler åpner 27. april for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2.

Ny avdelingsleder for tannhelsetjenesten

Dag Arthur Lunde Songe har takket ja og er ansatt som avdelingsleder for den offentlige tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune.

Gjennomførte koronatiltak i Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune har gjennomført en rekke tiltak knyttet til koronapandemien. Les en kronologisk oversikt frem til 3. april her. Nye tiltak kommer fortløpende.

Vil framskynde byggeprosjekter for å redusere ledighet

Agder fylkeskommune går nå gjennom prosjekter det kan være naturlig å framskynde for å stimulere økonomien i landsdelen.

Hjelper elever og lærere direkte på Youtube

  Direkte fra videostudio på Vennesla videregående skole sender Agder fylkeskommune live til elever og lærere fra hele landet. Sendingene har navnet “Heimefra” og er blitt til i et samarbeid med Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Sendingene finner sted kl 11 og 13 fra mandag til torsdag på Youtube .

Midlertidig fritak fra driveplikten for drosjeløyver i Agder

Utbrudd av coronaviruset har medført en kraftig nedgang i etterspørselen etter drosjetjenester. Det gjør at inntjeningsgrunnlaget for løyvehaverne i Agder er gått ned.

Lanserer veiprosjekter som kan forseres med statlige tiltaksmidler

– Vi har to prosjekter som raskt kan forseres ved bruk av statlige tiltaksmidler for å sikre aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Til toppen