Aktuelt

Tester ut grunnmasser på fylkesveger i Finsland

Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder samarbeider med flere produsenter om testing av diverse produkter som underlag på fylkesvegene våre. Vi har laget to testveger i Finsland hvor vi skal teste ut produktene.

Fylkesutvalgets vedtak 2. juni 2020

Fylkesutvalget sier i en høringsuttalelse at områdeplan for His Allé i Arendal følger opp intensjonene i Regional areal- og transportplan for arendalsregionen. Videre er det fylkesutvalgets innstilling at fylkestinget godkjenner forprosjekt for Nytt skolesenter på Tangvall. Det er også fylkesutvalgets innstilling at Agder fylkeskommune er positiv til at Arendal lufthavn på sikt kan bli et internasjonalt senter for nye og fremtidsrettede transportløsninger.

Tannhelsetjenesten i Agder trapper gradvis opp

-Tannhelsetjenesten i Agder har nå åpnet de fleste av sine tannklinikker og trapper gradvis opp aktiviteten. Det sier avdelingsleder for tannhelsetjenesten i Agder, Dag Arthur Lunde Songe.

Personopplysninger til elever og ansatte på videregående skoler kan være på avveie

14. mai 2020: Personopplysninger til elever og lærere i Agder fylkeskommune kan ha kommet på avveie. Dette skyldes et sikkerhetsbrudd hos en av fylkeskommunens leverandører.

Fylkesutvalgets vedtak 12. mai 2020

Fylkesutvalget vedtok fylkesrådmannens innstilling til detaljregulering E39 Herdal – Røyskår (Lyngdal). Det vil si at planen i det vesentlige er tilfredsstillende. Likevel bør planen bearbeides. Dette gjelder særlig regionalt viktige vilttrekket på Røyskår samt forhold knyttet til samferdsel og kollektivtrafikk. Fylkesutvalget tok også til orientering den varslede forsinkelsen knyttet til utslippsfri båttransport i Arendal indre havn. Forsinkelsen skyldes behov for avklaring mot ESA.

Skolene åpner i neste uke

8. mai 2020: De videregående skolene i Agder åpner for alle trinn i løpet av uke 20. – Elevene vil få informasjon fra sin skole minst 24 timer før skolen åpner for undervisning, sier Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Agder fylkeskommune.

Koronaen har skapt skolelengsel

Hovedinntrykket er at oppstarten har gått greit! Slik oppsummerer Arly Hauge, fylkesdirektør, utdanning, den forsiktige oppstarten av undervisning i skolene, en drøy uke etter at de første elevene kom tilbake til opplæring på skolene.

Antallet permitterte lærlinger går ned!

-På bare noen få uker har antallet lærlinger som er permittert, blitt halvert. Det gjøres en god jobb i landsdelen. Antall permitterte lærlinger går ned! Nå gjelder det å ta inn nye! Det er den tydelige meldingen fra fylkesordfører Arne Thomassen.

Staten tilbyr Kristiansandsregionen 440 millioner i ny belønningsavtale

Samferdselsdepartementet tilbyr Kristiansandsregionen en avtale som vil innebære 360 millioner i belønningsmidler og 80 millioner i særskilte midler til å redusere prisene på bussbilletter.

Lærling under koronatiden

På grunn av Koronasituasjonen opplever en del ungdom som er i lære i Agder, å bli permittert fra lærebedriften sin. Elev- og lærlingombudet i Agder kan svare på spørsmål du som er i lære, måtte ha. 

Til toppen