Denne Månedens bibliotekar er Åse Katalin Macsali, som har arbeidssted både på Tangvall bibliotek og Vågsbygd bibliotek.

Månedens bibliotekar er Line Berg. Hun har bred utdannelse innenfor kunst, dans, litteratur og bibliotekfag. Nå jobber hun på biblioteket i en videregående skole, hvor hun har vært ansatt i ti år.

 

I denne utgaven av Månedens bibliotekar møter du Leo Beck fra Oslo, som ble biblioteksjef i Kvinesdal for litt over ett år siden.

I dette intervjuet møter du Erlend Andreas Skogrand, som litt tilfeldig havnet på bibliotekarstudiet. Nå jobber han som barne- og ungdomsbibliotekar ved Flekkefjord bibliotek.

 Fylkesbiblioteket har intervjuet den nye skolebibliotekaren på Vågsbygd videregående skole.

Møt Kristina Tørå Solsvik, nylig konstituert biblioteksjef ved Froland bibliotek. Hun er nummer to i vår nye intervjuserie Månedens utvalgte bibliotekar.
Førsteperson ut var Ida Omdal Haaland, biblioteksjef ved Lindesnesbibliotekene.

 

For å bli bedre kjent med hverandre og knytte oss tettere sammen i biblioteknettverket vårt i Agder starter vi en intervjuserie kalt Månedens utvalgte bibliotekar. Dette blir en fast post på Agder fylkesbiblioteks nyhetsbrev, og samtlige intervjuer vil bli liggende på nettsida vår. 
Første bibliotekar ut er den nytilsatte biblioteksjefen i Lindesnes, Ida Omdal Haaland..

Til toppen