Gode tilbakemeldinger etter første forum for samfunnsutvikling

Forumet samlet 250 engasjerte deltakere til dialog om Agders utfordringer og muligheter. Deltakerne gir tilbakemelding om at møtet oppfattes som en nyttig samlingsarena, men også at det nå er avgjørende å følge opp diskusjonene og konkretisere dem.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Ivrig dialog under forum for klima og miljø. Agder fylkeskommune, Øyvind Berdal

Det første forum for samfunnsutvikling i #vårtagder ble arrangert 23.november på Radisson Blu Caledonien Hotel. Her fikk deltakere fra Agder-kommunene, næringslivet, politikken, akademia, frivilligheten og andre aktører høre ulike innledninger, samtale og gi innspill til hvordan vi sammen skal løse Agders utfordringer.

 

Målet er å bygge opp større satsinger som bidrar til å bedre levekårene og kutter klimautslippene på Agder.

Link til mer informasjon om #vårtagder.

I etterkant av samlingen er deltakerne bedt om å gi tilbakemelding, og evalueringen er nå klar.

– Deltakernes evaluering gir oss svært nyttig informasjon og inspirasjon til planleggingen vår av nye forum. I all hovedsak opplevde deltakerne temaene og samtalene som relevante, og organiseringen som god. Samtidig er de helt klare på at om dette skal bli vellykket og bidra til å løse samfunnsfloker avhenger av oppfølgingen av arbeidet, sier sekretariatsleder for forum for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser, Geir Hammersmark.

Planen videre for forum

Nå vil forumenes strategiske råd møtes 16.februar for å jobbe videre med innspillene. Neste felles forum for samfunnsutvikling blir i mai 2022. (dato publiseres her ila. kort tid) 

– 23.november var det første av en rekke planlagte forum.  Derfor er det viktig for oss å innhente deltakernes tilbakemeldinger og lære av dem, sier sekreteriatsleder for forum for likestilling, inkludering og mangfold, Tine Mette Falck.

– Selv om det er mye positivt har vi også fått kritiske tilbakemeldinger, som at oppdelingen i tre parallellsesjoner ble for sektor- og siloorganisert og for lite tverrfaglig. Dette er innspill vi naturligvis tar med oss videre og forsøker å finne gode løsninger på, sier sekretariatsleder for forum for klima og miljø, Rachel Berglund.

Bakgrunn

 

Stor aktivitet under forum for forum for likestilling, inkludering og mangfold Agder fylkeskommune, Øyvind Berdal

 Et viktig premiss for å sikre måloppnåelse for felles regional utvikling på Agder er at regionen lykkes med samhandlingen mellom offentlig sektor, privat sektor og akademia. På bakgrunn av dette vedtok Kommunedirektørkollegiet 27.11.2020 å etablere en regional samhandlingsstruktur hvor målet er å styrke den regionale gjennomføringskraften og Agders posisjon nasjonalt. 

 

#vårtagder er navnet på den regionale samhandlingsstrukturen og det felles arbeidet med strategisk regional utvikling. Her jobber vi sammen om regionale utfordringer som er så store og komplekse at enkeltaktører ikke kan løse dem alene. 

Forum er en åpen møteplass hvor deltakere fra kommunene, næringslivet, politikken, akademia, frivilligheten og andre aktører møtes for dialog, mobilisering og handling. Hvert forum har eget sekretariat som understøtter og koordinerer arbeidet.

Det er etablert tre forum for dialog og prosjektutvikling. Disse gjenspeiler temaområdene i Regionplan Agder 2030 og FNs bærekraftsmål: