Aktuelt

Kulturrådets gjesteoppholdsstøtte for arenaer - søknadsfrist 2. september

Kulturrådets tilskuddsordning gjesteoppholdsstøtte for arenaer skal gi kunst- og kulturarenaer i Norge mulighet til å invitere kuratorer, programskapere, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon. Formålet er å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og kompetanse på programmeringsarbeid og programutvikling.

Samarbeidsavtale med NAV om utdanning og arbeidsliv

Et samarbeid mellom Agder fylkeskommune og NAV skal sørge for at flere kommer i arbeid og sørge for at flere fullfører videregående skole. 

BRG skal bygge ny fagskole og tannklinikk i Grimstad

Fredag ble det skrevet under kontrakt for bygging av ny fagskole og tannklinikk i Grimstad. BRG Entreprenør har fått oppdraget. Filter Arkitekter har tegnet bygget.

Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner

F rivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet innen 1. september.  

Offentlig støtte til bredbåndsutbygging

Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. Agder fylkeskommune koordinerer og tilrettelegger for statlige tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunene i Agder.

BRG innstilt som vinner av konkurranse om bygging av ny fagskole

Agder fylkeskommune har avholdt en konkurranse for bygging av ny fagskole og tannklinikk i Grimstad. BRG Entreprenør AS har gitt det totalt sett beste tilbudet i forhold til konkurransens tildelingskriterier og er derfor innstilt som vinner. Filter Arkitekter AS har vært arkitekter i tilbudet.

Har fordelt statlige tilskudd på 34,8 millioner til kommunale næringsfond

Agder fylkeskommune har nå klar en fordeling av midler til regionale næringsfond i Agder. Det deles ut totalt 34,8 millioner til kommunene i Agder.

Alle med rett til skoleplass har fått tilbud

Alle de 12 216 søkerne med rett til skoleplass i Agder har fått tilbud om skoleplass etter første inntak.

Portefølje belønningsavtalen for Kristiansandsregionen 2020-2023 vedtatt

Areal- og Transportplanutvalget for Kristiansandsregionen har vedtatt portefølje for belønningsavtalen 2020-2023. Den totale porteføljen er på 360 millioner.

Blomstrende vegkanter på Tromøy

På Tromøy, langs fylkesvei 3566 fra Færvik-krysset mot Sandum står veikantene i disse dager i full flor. Det er hvitt, gult, lilla, blått og rødt side om side. Noen steder står prestekragene så tett at det nesten ser ut som et dryss av nysnø i veiens sideareal.

Til toppen