Aktuelt

Resset blir ny leder av tannhelsetjenesten

Svein Resset blir ny leder av tannhelsetjenesten fra 6. april 2021. Han kommer fra stilling som enhetsleder i Kristiansand kommune. Med Svein på laget får vi en meget erfaren, ydmyk, lyttende og tydelig leder, forteller Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse.

Skolene på rødt nivå

- Regjeringen innførte søndag 3. januar en rekke tiltak for å hindre smitteoppblomstring av Covid-19. Et av tiltakene er at alle videregående skoler går over på rødt nivå. Tiltaket gjelder i første omgang for 14 dager frem til  og med 18. januar. Ved de videregående skolene i Agder vil vi trenge noe tid for å forberede rødt smittevernsnivå. Det kan bety at noen skoler tilby digital undervisning i oppstarten. Alle elever vil få beskjed om opplegg som gjelder for den enkelte, på SMS eller på skolens hjemmeside, sier Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.  

Ny elev ved Sam Eyde vgs smittet

Tirsdag 22. desember ble en elev på Sam Eyde vgs. bekreftet smittet av korona. Det er en elev i Vg3 på Media og kommunikasjon. Den smittede eleven var på skolen siste skoledag fredag 18. desember og hadde timer i klassen sin.

Flere sliter med ensomhet og psykiske plager, men framtidsoptimismen er høy

Unge og aleneboende sliter mest. En av tre studenter er ensomme. Men framtidsoptimismen er likevel høy, viser en spørreundersøkelse fra Agder og tre andre fylker i november-desember i år.

Elev ved Sam Eyde vgs smittet

Lørdag ble det påvist et nytt smittetilfelle ved Sam Eyde videregående skole. Skolen startet juleferie fredag ettermiddag, så smittetilfellet får ingen konsekvenser for skolehverdagen. Men 35 elever og 4 ansatte må nå i karantene.

Annbjørg Lien blir prosjektleder for UNESCO Setesdal

Agder fylkeskommune har tilsatt Annbjørg Lien som prosjektleder for UNESCO Setesdal. – Jeg er svært inspirert til å gjøre denne jobben da jeg opplever dette som et viktig og lærerikt arbeid! Immateriell kulturarv er samfunnets pumpende puls på alle plan – fra det lokale til det internasjonale, sier Annbjørg Lien.   

Agder fylkeskommunes første klimabudsjett på plass

Fylkestinget vedtok onsdag et eget klimabudsjett for 2021.

Vedtak fra møte i fylkestinget 15. og 16. desember

Fylkestinget har behandlet en rekke saker bl. a økonomiplan 2021-2024, klimabudsjett og budsjett for 2021. Fylkestinget vedtok fylkesrådmannen innstilling til budsjett og økonomiplan, men med noen endringer. Blant annet en økning på 24 mill kr. mer til drift i 2021 og 29 mill kr. i økte investeringer. 5 mill kr. skal brukes på bredbånd (Det Digitale Agder). Drøyt halvparten av økningen til drift og mesteparten av investeringsøkningen skal brukes på vei i Agder.

Elever og ansatte i karantene ved KKG

- En elev som tidligere hadde testet negativt, fikk sent i går kveld svar på en ny prøve og den var positiv. Dermed har vi gitt beskjed til 89 elever og 5 ansatte om å gå umiddelbart i karantene. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Elev smittet ved Sam Eyde vgs

15. desember: I dag ble det påvist et nytt smittetilfelle ved Sam Eyde videre gående skole.

Til toppen