Aktuelt

Fylkestingets vedtak 18. desember 2019

Med 28 stemmer ble fellesforslaget fra posisjonen ved H, KrF, FrP, V, PP og PDK til økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 vedtatt. 

Fylkesutvalgets møte 4. desember

Oversikt over de viktigste vedtakene som ble fattet.

Til toppen