Aktuelt

Tre driftskontrakter på fylkesveg undertegnet

Agder fylkeskommunes første tre driftskontrakter etter regionreformen ble undertegnet på onsdag i Arendal.

Gradvis oppstart av skolene – Vg2 yrkesfag og Vg3 yrkesfaglig løp i skole

Mandag 27. april åpner våre videregående skoler for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på Vg2. Gjenåpning forutsetter at det kan gjøres i tråd med smittevernregler gitt av nasjonale helsemyndigheter.  Elevene vil få nærmere informasjon og praktiske detaljer om dette direkte fra sin skole via læringsplattformen itslearning og i eventuelle andre informasjonskanaler den enkelte skole tar i bruk. For øvrige elever vil opplæring fortsette som i dag.

Ansatte i tannhelsetjenesten yter en ekstra innsats i Korona-tiden

-Vi er godt drillet på hygiene-tiltak i vår vanlige jobb som tannpleier, nå bruker vi den kompetansen og våre sosiale og mellommenneskelig kompetanse, på kommunalt sykehjem. Forklarer Anne W. Vasland, som til vanlig er tannpleier ved Slottet tannklinikk. Hun er en av 9 ansatte i tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune som for tiden har alternative oppgaver på syke- og aldershjem. Anne W. Vasland jobber nå ved Bispegra omsorgssenter i Kristiansand kommune.

Fylkesutvalget går inn for tiltakspakke på over 200 millioner

I sitt videomøte 14. april vedtok fylkesutvalget en innstilling om tiltakspakke knyttet til koronapandemien. Det foreslås en tiltakspakke til veiprosjekter, skoler og fylkeskommunale bygninger. I tillegg ble det i fylkesutvalgets møte blant annet lagt inn tiltak for lærlingeplasser, reiselivssatsing, landbruk og tilskuddsordning innen kultur.

Informasjonsark fra Riksantikvaren om Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Riksantikvarens forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Agder er for tiden på høring. Høringsfristen var i utgangspunktet 1. april, men grunnet koronasituasjonen er fristen utsatt (antatt til rundt 1. juni). Nå har Riksantikvaren utarbeidet et enkelt informasjonsark om KULA, som kort forteller hvorfor vi skal ha et KULA-register, hva KULA er og hva KULA-status betyr.  KULA infoark 2020 (PDF, 777 kB) KULA infoark 2020 - nynorsk (PDF, 777 kB)

Populær mattelærer vinner prestisje-pris

I dag ble det kunngjort at Anne Seland, mattelærer ved Flekkefjord videregående skole tildeles Holmboeprisen 2020. Det er Norsk matematikkråd som tildeler Bernt Michael Holmboes minnepris.  Prisvinneren beskrives som en svært dyktig, grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet.

Yrkesfag på VG2 og VG3 åpner 27. april

På regjeringens pressekonferanse 7. april ble det klart at videregående skoler åpner 27. april for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2.

Gjennomførte koronatiltak i Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune har gjennomført en rekke tiltak knyttet til koronapandemien. Les en kronologisk oversikt frem til 3. april her. Nye tiltak kommer fortløpende.

Vil framskynde byggeprosjekter for å redusere ledighet

Agder fylkeskommune går nå gjennom prosjekter det kan være naturlig å framskynde for å stimulere økonomien i landsdelen.

Midlertidig fritak fra driveplikten for drosjeløyver i Agder

Utbrudd av coronaviruset har medført en kraftig nedgang i etterspørselen etter drosjetjenester. Det gjør at inntjeningsgrunnlaget for løyvehaverne i Agder er gått ned.

Til toppen