Aktuelt

LIM-prisen 2020 tildeles Sham Syrisk mat

Brukerpanelet i Agder har i år valgt å gi LIM-prisen til Sham Syrisk mat ved Omar Dabaa i Kristiansand. Prisen skal deles ut til en som jobber aktivt for likestilling, inkludering og mangfold. Det er en enstemmig jury som har valgt årets vinner. Prisen består av et kunstverk og 25 000 kroner. Prisen deles ut under fylkestinget 15.-16. desember.

Nye rektorer ved de videregående skolene i Agder fylkeskommune

 - I løpet av de siste månedene er det flere skoler som har fått ny rektor. Noen er tidligere ansatte som har byttet jobb, andre er helt nye i Agder fylkeskommune.  Uansett ønsker vi de velkommen og takker samtidig de som har hatt disse stillingene tidligere og særlig de som i en overgangsperiode har steppet inn og «holdt fortet» til ny leder har kommet på plass. Det vitner om mange dyktige medarbeidere i vår organisasjon at dette har vært gjort så sømløst i disse tider, forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Saker og vedtak fra fylkesutvalget 1. des.

Fylkesutvalget hadde i sitt møte i dag til behandling en rekke saker, blant annet  dagsturhytteprosjekt der målet er at alle kommunene i Agder har satt opp en attraktiv og lik type dagsturhytte innen utgangen av 2024. De behandlet også kostnad og fremdrift for ny Fv 406 Senumstad bru. De vedtok tilskudd til utbedring av Hammeren ved Næs Jernverksmuseum og til leseprosjektet READ Agder. Les om flere saker.  

Testet negativt

De to ansatte ved den offentlige tannklinikken i Birkenes som ble satt i karantene har fått svar på sine prøver; ingen korona påvist. De må fremdeles være i karantene, så tannklinikken i Birkeland holder dermed fremdeles stengt hele uke 49. Den offentlige tannklinikken i Lillesand holder åpent som normalt. 

Koronastatus siste helg i november

To klasser og to lærere ved Sam Eyde videregående skole i Arendal, ble fredag satt i karantene, da det var mistanke om at en elev kunne ha korona. I løpet av helga kom svaret som bekreftet at eleven testet positiv for korona og de to klassene og lærerne vil måtte forbli i karantene i til sammen 10 dager. Det opplyser Arly Hauge etter å ha vært i kontakt med skolen.

Tester klasser for å lære mer om smittespredning

Fredag 27. november blir elever ved flere klasser ved Sam Eyde videregående skole tilbudt å teste seg for korona, uten at det foreligger mistanke om smitte. Hensikten er å lære mer om «skjult smitte». Det er smittevernsmyndighet i Arendal som ønsker dette, det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør, utdanning.

Tannklinikk stengt pga korona

Det er en ansatt ved Birkeland tannklinikk som har testet positiv for korona. Derfor holder vi nå Birkeland tannklinikk og Lillesand tannklinikk stengt, det opplyser fungerende avdelingsleder for Tannhelse, Jannecke Hübert.

Fylkeskulturprisen for 2020 går til forfatter Gaute Heivoll

I sitt møte 25. november 2020 vedtok et enstemmig hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet å tildele fylkeskulturprisen fra Agder fylkeskommune, til forfatter Gaute Heivoll fra Finsland. Fylkeskulturprisen 2020, er den første fylkeskulturprisen for et samlet Agder.

Vedtak om tilbudsstruktur og andre saker

Oppsummert vedtok hovedutvalget å opprettholde/styrke en rekke tilbud ved skolene (se under for detaljer). I tillegg vedtok hovedutvalget å be Arendal kommune utvikle en digital skolehelsetjeneste i Agder. Til finansiering av oppdraget bevilget de en million kr. De vedtok også å etablerer en arbeidsgruppe som skal se på eksisterende og vurderer evt. nye tilbudene til elever med høyt læringspotensial . De avslo også søknad om støtte fra Vegår private videregående skole.

Inviterer til ny runde spørjeundersøking om korona og livskvalitet

Denne veka går det ut invitasjonar til over ti tusen personar i Agder om å svare på korleis korona påverker livskvalitet og psykisk helse.

Til toppen