Aktuelt

Sju stipend til kunstnere fra Agder

Agder fylkeskommune har i dag vedtatt å dele ut sju stipend for kunstnere: ett Agderstipend, to arbeidsstipend, tre kunstnerstipend og ett etableringsstipend. Stipendene har som formål å gi kunstnere muligheter for kunstfaglig utvikling og arbeid med større prosjekter.

Sju stipend til kunstnere fra Agder

2. september: Agder fylkeskommune har i dag vedtatt å dele ut sju stipend for kunstnere: ett Agderstipend, to arbeidsstipend, tre kunstnerstipend og ett etableringsstipend. Stipendene har som formål å gi kunstnere muligheter for kunstfaglig utvikling og arbeid med større prosjekter. Agderstipendet ( på kr 250 000)  2020 for profesjonelle kunstnere tildeles:  Rolf Gupta (dirigent og komponist), Kristiansand  

8 idrettsstipend til unge utøvere fra Agder

2. september:  Agder fylkeskommune har i dag vedtatt å dele ut åtte idrettsstipend på á kr 40 000. Idrettsstipendene skal gå til unge idretts- og parautøvere fra Agder som er på vei mot et nasjonalt- eller internasjonalt gjennombrudd i sine idrettskarrierer. Formålet med stipendet er at det skal virke som inspirasjon for utøveren og gi mulighet til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

Kunstner søkes!

Agder fylkeskommune inviterer kunstnere til åpen prekvalifisering om fylkeskulturprisen for perioden 2020 – 2025. «Fylkeskulturprisen deles ut hvert år, og består av et kunstverk og en pengesum. Kunstoppdraget omfatter fem kunstverk for årene 2020-2025. Prisen tildeles for fremragende kulturell innsats til enkeltpersoner eller organisasjoner med sterk tilknytning til fylket.  Fylkeskulturprisen skal være en stimulans til kulturlivet og gis   for særlig arbeidsfortjeneste innen kulturfeltet,» opplyser Anne Tone Hageland, avdelingsleder for Kultur, idrett og frivillighet i Agder fylkeskommune.

1 ny elev er smittet

1.September: En elev ved Tangen videregående skole, som i helgen ble bedt om å gå i karantene, har fått påvist Kovid-19. Det er beskjeden vi har fått fra kommunens smittevernsenter, forteller Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Elev ved KKG har fått påvist Korona

Oppdatering 2. september: Kristiansand kommunen har bestemt seg for et føre-var-prinsipp og derfor må de 50 elevene og 5 lærerne være i 10 dagers karantene – fra den dagen de først gikk i karantene. Det er ingen endring i smittesituasjonen, men dette gjøres for å være helt sikker på at smitten ikke sprer seg, forklarer smittevernlegen.  Søndag kveld ble det klart at en elev ved KKG hadde fått påvist Covid-19 og medelever og lærere som hadde hatt klasseromsundervisning med denne eleven ble umiddelbart sendt i karantene.  

Elev på Tangen vgs har fått påvist Korona

28.august: - Fredag kveld fikk vi beskjed om at en elev ved Tangen videregående skole har testet positivt for Covid-19. Vi satte umiddelbart i verk arbeid med å hjelpe kommunen med smittesporing og alle elever og ansatte som har hatt klasseromsundervisning med denne eleven, har nå i kveld fått en sms med beskjed om å gå umiddelbart i karantene, det forteller Arly Hauge, fylkesdirektør, utdanning.

Agder fylkeskommune deltar i utviklingsinitiativ for Jyllandskorridoren

For å utvikle et mer effektivt og miljøvennlig transporttilbud i Jyllandskorridoren mellom Sør-Norge og Jylland og videre mot kontinentet, starter nå et forprosjekt under Interreg-samarbeidet.   Forprosjektet skal undersøke interessen blant transportbrukere, operatører, havner, godsterminaler og myndigheter for å inngå i et senere hovedprosjekt og i en permanent samarbeidsallianse for utvikling av Jyllandskorridoren. Forprosjektet vil oppdatere kunnskapsgrunnlaget og gjennomføre samtaler med aktuelle målgrupper om behovet for infrastrukturinvesteringer og forbedring i transporttilbudet.

Kulturrådets gjesteoppholdsstøtte for arenaer - søknadsfrist 2. september

Kulturrådets tilskuddsordning gjesteoppholdsstøtte for arenaer skal gi kunst- og kulturarenaer i Norge mulighet til å invitere kuratorer, programskapere, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon. Formålet er å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og kompetanse på programmeringsarbeid og programutvikling.

Samarbeidsavtale med NAV om utdanning og arbeidsliv

Et samarbeid mellom Agder fylkeskommune og NAV skal sørge for at flere kommer i arbeid og sørge for at flere fullfører videregående skole. 

Til toppen