Aktuelt

Wenche Fresvik styreleder for Merkur-programmet

Wenche Fresvik fra Agder fylkeskommune overtar som styreleder for Merkur-programmet, som arbeider for å sikre distriktene tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet. 

Ikke uberørt av trafikkulykker

Selv om man jobber nærmest daglig med å rykke ut til ulykker, blir man ikke uberørt av det, sier ambulansearbeider Lars Jensen.

Nye nettsteder for et nytt Agder

Du vil kjenne igjen tjenestene, men design og menyer er nytt.

Fylkestingets vedtak 18. desember 2019

Med 28 stemmer ble fellesforslaget fra posisjonen ved H, KrF, FrP, V, PP og PDK til økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 vedtatt. 

Fylkesutvalgets møte 4. desember

Oversikt over de viktigste vedtakene som ble fattet.

Til toppen