Regionalt planforum

Regionalt planforum er en diskusjonsarena for kommunene samt regionale og statlige myndigheter. I møtene diskuteres ulike planer før eller underveis i planarbeidet. 

Faste deltagere er representanter for fylkeskommunen og Statsforvalteren i Agder.  Andre deltagere kan være Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kystverket, Fiskeridirektoratet, Kartverket m.fl.  

Gjennomføring av planforum

Planforumsmøtene avholdes hver 3. uke. Kommunen kan melde inn saker de ønsker å diskutere minst 2 uker i forkant av møtet, men det oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig.  Se gjerne på kriteriene ovenfor under tittelen “Hvilke saker skal i planforum?".  

Ta gjerne kontakt på regionaltplanforum@agderfk.no ved spørsmål eller annet. 

Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at regionale eller statlige aktører kan også spille inn saker de ønsker kommunene belyser. Kommunen bør da være kontaktet i forkant. 

Møtekalender på Agderfk.no   oppdateres fortløpende og ca. to uke før møtestart når sakslisten er klar

Oppmelding av saker kan gjøres på knappen under:

 Oppmelding saker regionalt planforum

Referat fra møtene 2020 ->

Det vil bli skrevet referat fra møtene, og de vil bli sendt ut pr. e-post for gjennomsyn til deltagerne. 

Deretter vil de legges ut her: 

3D kartløsning

Fylkeskommunen administrerer en digital kartløsning med 3D-visning hvor digitale plangrenser legges inn. Vi minner om at dette ikke er juridisk bindende grenser, men et visuelt hjelpemiddel. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer. Kontaktinformasjon nederst på siden. 

Agder Planforums 3D kartløsning

Tips! Hold inne høyre museknapp for 360 omdreining og hold venstre for å flytte rundt i kartet. Zoom ut og inn ved å skrolle.

Veileder

Det er kommet en veileder for regionalt planforum fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Veileder regionalt planforum